คุณสามารถพบกับผลิตภัณฑ์จาก Kingston ได้ทุกพื้นที่

เราคือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม Kingston พร้อมอยู่กับคุณไม่ว่าจะที่บ้านหรือในที่ทำงาน

ค้นหาจากระบบ/อุปกรณ์

ชีวิตแบบพกพา

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา

สื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล

สื่อบันทีกข้อมูลแบบแฟลชสำหรับใช้งานส่วนตัว

ระบบการทำงานสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

Embedded eMMC และ DRAM

ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้ประกอบเครื่อง

SSD และ DRAM สำหรับผู้ประกอบเครื่อง