ภาพไอคอนล็อคนิรภัยในวงกลมที่แผงวงจรไมโครชิป

ต้องการอัพเกรด SSD ของคุณใช่หรือไม่ อัพเกรดระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณไปพร้อม ๆ กันด้วย SSD แบบเข้ารหัส

คุณสามารถอัพเกรดสื่อบันทึกข้อมูลและระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ไปพร้อม ๆ กันได้หรือไม่

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมากเลือกที่จะอัพเกรดโน้ตบุ๊กและ PC ของตนเองแทนการเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อยืดอายุการใช้งานของทรัพยากรด้าน IT ให้ได้มากที่สุด ระหว่างการอัพเกรดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูล สิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาไปพร้อม ๆ กันก็คือการอัพเกรดระบบรักษาความปลอดภัย

การอัพเกรด SSD พร้อมระบบเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจาก HDD หรือการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและความเร็วในการสืบค้น การอัพเกรดมาใช้ SSD ที่มีระบบเข้ารหัสในตัวคือทางเลือกที่มีประโยชน์มากมาย

ประโยชน์ของ SSD แบบเข้ารหัส

การอัพเกรด PC และโน้ตบุ๊กของหน่วยงานของคุณมาใช้ SSD ไม่ว่าจะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจาก SATA หรือการใช้ NVMe เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวทางเหล่านี้ล้วนมีขึ้นเพื่อให้การเริ่มการทำงานของแอพพลิเคชั่นรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมทั้งสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ HDD ไดร์ฟ SSD ยังมีเสถียรภาพในการทำงานที่มากกว่า ความร้อนน้อยกว่าและเงียบกว่า รวมทั้งกินไฟน้อยกว่าด้วย

สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่มีเหตุผลรองรับอยู่หลายประการ ระบบเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวเนื่องจากการเข้ารหัสและการตรวจรับรองจะอยู่ที่ตัวไดร์ฟ SSD แทนที่จะแยกจากระบบอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่ากระบวนการเข้ารหัสไม่ได้ใช้แบนด์วิธที่มีค่าของ CPU ทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประมวลผลแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และใช้เวลาน้อยลงในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลของคุณ

การเปรียบเทียบการเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

เราได้ทำการทดสอบ SSD แบบเข้ารหัส* ของเราเพื่อแสดงให้คุณเห็นข้อแตกต่าง จากข้อมูลต่อไปนี้จะเห็นว่าเวลาในการเข้ารหัส/ถอดรหัส SSD เมื่อใช้ SSD ที่มีการเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์จะน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับการใช้ SSD เชิงซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว

ผลการทดสอบการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของ SSD KC2500 จาก Kingston

เมื่อคำนวณร่วมกับระบบการทำงานด้าน IT โดยรวม ส่วนต่างเวลาจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เปลี่ยนมาใช้ SSD ที่มีการเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์

SSD มีบทบาทสำคัญในการเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากขึ้นสำหรับทรัพยากร IT ของคุณในอนาคต โดยมีความโดดเด่นทั้งในด้านประสิทธิภาพและช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ขององค์กรได้อย่างคุ้มค่าที่สุด การเลือกใช้ SSD ที่เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ไม่เพียงแต่มีข้อดีตามที่กล่าวไป แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของคุณด้วย

#KingstonIsWithYou

ถามผู้เชี่ยวชาญ

ถามผู้เชี่ยวชาญระบบ Server SSD

การวางแผนระบบการทำงานที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน IT ของคุณ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston เสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง