ค้นหาจากหมายเลขชิ้นส่วนของ Kingston

กรุณากรอกหมายเลขชิ้นส่วนของ Kingston ทั้งหมดหรือบางส่วน

กรุณากรอก หมายเลขชิ้นส่วนของ Kingston ของคุณ

เยี่ยม เราได้ผลลัพธ์บางส่วนแล้ว!

การค้นหาของคุณระบุหมายเลข HTS และ ECCN ต่อไปนี้

หมายเลขชิ้นส่วนของ Kingston รายละเอียด HTS # ECCN #


* Kingston มีการแจ้งหมายเลข Export Control Classification Number (ECCN) และ/หรือ Harmonized Tariff Number (HTS) และหมายเลขรับรอง CCATS (ถ้ามี) ไว้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับลูกค้าและพันธมิตร Kingston ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันใด ๆ ว่าข้อมูลจะมีความถูกต้อง การจำแนกประเภทเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในไซต์นี้ไม่ได้จัดทำเพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือใช้แทนที่คำแนะนำทางกฎหมายที่เจาะจงจากทนายความที่มีใบอนุญาตถูกต้อง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์บางส่วนของเรามีการเข้ารหัส และในบางประเทศอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเข้ารหัสภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายจากอุบัติการณ์ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการจัดหาข้อมูลเหล่านี้