ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงาน การใช้ไซต์นี้จะถือว่าคุณให้ความยินยอมตามนี้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กรุณาศึกษานโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราฉบับอัพเดตล่าสุด

ข้อมูลเบื้องต้นทางเทคนิค

หน่วยความจำ 32GB

เมื่อปี 2012 ปริมาณหน่วยความจำในเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ของ Intel และ AMD มีการขยายตัวอย่างมาก เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel E5-2600 และ AMD Opteron 6100/6200 2 ทางสามารถรองรับหน่วยความจำได้ถึง 24 แถว เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่อย่าง E5-4600 สามารถรองรับหน่วยความจำได้ถึง 48 แถว และเซิร์ฟเวอร์ E7 สามารถรองรับหน่วยความจำได้ถึง 64 แถว การเพิ่มจำนวนหน่วยความจำทำให้สถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้การกำหนดโครงร่างหน่วยความจำสามารถปรับแต่งเพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้ทรัพยากรสูง อย่างระบบ Cloud ระบบเสมือนจริง VDI, Big Data ฐานข้อมูลในหน่วยความจำอย่าง SAP HANA, HPC และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่ต้องใช้หน่วยความจำสูงซึ่งจะทำให้การใช้ประโยชน์จากโปรเซสเซอร์หลายแกนประมวลผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลังจากที่ Registered DIMM ขนาด 16GB จาก Kingston มีความแพร่หลายมากขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ระดับสูง เราจึงได้มีการพัฒนาหน่วยความจำขนาด 32GB จาก Kingston ขึ้นใหม่โดยจะเริ่มจำหน่ายในปี 2012 โดยแบ่งออกเป็นสองรุ่นได้แก่ Registered DIMM (RDIMM) ซึ่งคล้ายกับหน่วยความจำที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์แบบเดิม และ Load Reduced DIMM (LRDIMM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ Intel E5 และ AMD Opteron 6200 บางรุ่น

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LRDIMM ได้จากเอกสารทางเทคนิค.

ไม่ว่าคุณจะใช้ RDIMM หรือ LRDIMM ขนาด 32GB เกณฑ์ในการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแวดล้อมของคุณ ทั้งนี้คุณไม่สามารถคละ RDIMM และ LRDIMM ในเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันได้ คุณจะต้องกำหนดโครงร่างเซิร์ฟเวอร์สำหรับ LRDIMM หรือ RDIMM อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้ง RDIMM และ LRDIMM ขนาด 32GB เป็นหน่วยความจำทางกายภาพแบบ Quad Rank - โดย LRDIMM จะติดตั้งบัฟเฟอร์บนโมดูลทำให้ส่วนควบคุมหน่วยความจำมองเห็นเป็นหน่วยความจำ Dual Rank ซึ่งหมายความว่าในสถาปัตยกรรมที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel E5 จะสามารถใช้ LRDIMM ขนาด 32GB กับช่องเสียบหน่วยความจำทั้งหมด ในขณะที่ Quad Rank RDIMM ขนาด 32GB จะมีข้อจำกัดไม่เกิน 2 DIMM ต่อช่องสัญญาณ (2DPC) ตามภาพในตารางด้านล่าง (ภาพแสดงความเร็วสูงสุดของหน่วยความจำที่รองรับสำหรับโครงร่างแบบต่าง ๆ ไว้พร้อมกัน):

1.5V
ประเภทหน่วยความจำ
(ไม่คละกันในเซิร์ฟเวอร์)
Rank หน่วยความจำ 1 DIMM ต่อช่องสัญญาณ
1 DPC
2 DIMM ต่อช่องสัญญาณ
2 DPC
3 DIMM ต่อช่องสัญญาณl
3DPC
32 GB RDIMM Quad Rank 1600 800 X
32GB Load Reduced DIMM (LRDIMM) Quad Rank 1333 1333 1066

ตาราง 1: ความเร็วหน่วยความจำสูงสุดต่อโครงสร้างการทำงานหน่วยความจำ ความเร็วของหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ (เรียกอีกอย่างว่า Data Rate) เป็นอีกปัจจัยด้านความเร็วสำหรับหน่วยความจำของโปรเซสเซอร์ Rank และความเร็วของหน่วยความจำ และโครงสร้างการทำงานของหน่วยความจำแบบ 1DPC, 2DPC และ 3DPC

จากตัวอย่างเราจะมาดูกันที่ช่องเสียบหน่วยความจำ 24 ช่องในเซิร์ฟเวอร์แบบ 2 ทางที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ E5-2600 เซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดโครงร่างได้ดังต่อไปนี้เพื่อรองรับความจุในระดับสูงสุด:
  • LRDIMM ขนาด 32GB ยี่สิบสี่ตัวกับความจุสูงสุดที่ 768GB ทำงานที่ความเร็ว 1066MHz ที่แรงดันไฟฟ้า 1.5V (โครงร่างแบบ 3DPC)

  • Rank RDIMM ขนาด 32GB สิบหกตัวกับความจุสูงสุดที่ 512GB ทำงานที่ความเร็ว 800MHz ที่แรงดันไฟฟ้า 1.5V (โครงร่างแบบ 2DPC)

เซิร์ฟเวอร์ ProLiant Gen8 จาก HP ไม่รองรับหน่วยความจำ Quad Rank ดังนั้นจึงได้ใช้เฉพาะ LRDIMM ขนาด 32GB

สำหรับสถาปัตยกรรมที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ Xeon E5-4600 ที่รองรับช่องเสียบหน่วยความจำสูงสุด 48 แถวต่อเซิร์ฟเวอร์ สามารถติดตั้งแบบ:
  • LRDIMM ขนาด 32GB สี่สิบแปดตัวกับความจุสูงสุดที่ 1,536GB หรือ 1.5TB ทำงานที่ความเร็ว 1066MHz ที่แรงดันไฟฟ้า 1.5V (โครงร่างแบบ 3DPC)

  • RDIMM ขนาด 32GB สามสิบสองตัวกับความจุสูงสุดที่ 1024GB หรือ 1TB ทำงานที่ความเร็ว 800MHz ที่แรงดันไฟฟ้า 1.5V (โครงร่างแบบ 3DPC)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงแบบ 4 ทาง เช่น โปรเซสเซอร์ Intel E7 จำนวนหน่วยความจำจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้ Quad Rank RDIMM ขนาด 32GB (เซิร์ฟเวอร์ E7 ไม่รองรับเทคโนโลยี LRDIMM) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ 4 ทางแบบ 64 แถว หน่วยความจำ RDIMM ขนาด 32GB อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 2TB

สถาปัตยกรรมสองทางที่ใช้โปรเซสเซอร์ AMD Opteron 6100 หรือ 6200 รองรับการติดตั้ง Quad Rank RDIMM ตามโครงร่างต่อไปนี้
  • หน่วยความจำ Quad Rank ขนาด 32GB จำนวนสูงสุดสิบหกตัวสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบสิบหกแถว รองรับความจุสูงสุด 512GB ที่ความเร็ว 1066MHz แรงดันไฟฟ้า 1.5V (สำหรับโครงร่างแบบ 2DPC)

  • หน่วยความจำ Quad Rank ขนาด 32GB สูงสุดแปดตัวสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบยี่สิบสี่ช่อง ในกรณีนี้ ช่องเสียบอีกสิบหกชองที่เหลือสามารถใส่หน่วยความจำ Dual Rank ขนาด 16GB เพื่อให้มีความจุมากสูงสุดที่ 512GB ที่ความเร็ว 800MHz (โครงร่าง 3DPC แบบคละ)

หน่วยความจำขนาด 32GB ไม่ว่าจะเป็น Registered DIMM หรือ Load Reduced DIMM ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าถึงความจุของหน่วยความจำได้เต็มที่ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของโปรเซสเซอร์หลายแกนประมวลผลตัวใหม่ดียิ่งขึ้น

ติดต่อ Kingston เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ เมนบอร์ดและหน่วยความจำมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กรุณาติดต่อกับฝ่ายขายของ Kingston หากมีข้อสงสัยใด ๆ เราพร้อมให้ข้อมูลล่าสุดแก่คุณ นอกจากนี้ Kingston ยังมีบริการทางเทคนิคก่อนการขายโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยคุณในการพิจารณาโครงร่างหน่วยความจำที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากที่สุด สอบถามเกี่ยวกับโครงการ "สอบถามผู้เชี่ยวชาญของ Kingston" ได้จากตัวแทนให้บริการของ Kingston ใกล้บ้านคุณ

        Back To Top