ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงาน การใช้ไซต์นี้จะถือว่าคุณให้ความยินยอมตามนี้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กรุณาศึกษานโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราฉบับอัพเดตล่าสุด

ข้อมูลเบื้องต้นทางเทคนิค

LRDIMMs

LRDIMM หรือ Load Reduced DIMM เป็นหน่วยความจำมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยรองรับสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ 2012 ที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5 และ AMD Opteron 6200

LRDIMM จะคล้ายกับ Registered DIMM ซึ่งใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในระบบเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน โดยติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์ของหน่วยความจำที่สามารถติดตั้งในช่องหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ที่เหมือนกันและใช้ชิป DRAM เหมือนกัน แม้จะมีจุดที่เหมือนกัน แต่ LRDIMM ทำงานแตกต่างไปจาก Registered DIMM

Registered DIMM สามารถเสียบต่อได้โดยตรงกับบัสหน่วยความจำแบบคู่ขนานที่เชื่อมต่อกับส่วนควบคุมหน่วยความจำในโปรเซสเซอร์ Xeon E5 หรือ Opteron 6200 โดย LRDIMM จะมีชิปบัฟเฟอร์หน่วยความจำพิเศษสำหรับบัสที่ติดตั้งมาในหน่วยความจำแต่ละตัว:

ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ Registered DIMM บัสหน่วยความจำจะทำงานในโหมดคู่ขนาน และ DRAM ทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยระบบควบคุมหน่วยความจำของโปรเซสเซอร์ DRAM รุ่นใหม่ ๆ มักติดตั้งมาใน Registered DIMM ทำให้หน่วยความจำต้องรับภาระเพิ่มขึ้น (เรียกเป็น Rank - หน่วยความจำมีทั้งแบบ Single Rank, Dual Rank และ Quad Rank) หากมี Rank มากกว่าในช่องสัญญาณหน่วยความจำ ความเร็วของหน่วยความจำจะลดลงและ/หรือทำให้ไม่สามารถใช้ช่องติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มได้

การใช้ RDIMM กับระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon 5500, 5600 และ E5 จะทำให้ผู้ใช้สามารถติดตั้ง DIMM ได้สองตัวต่อช่องสัญญาณเนื่องจากความเร็วของหน่วยความจำจะลดลงเมื่อติดตั้งหน่วยความจำแถวที่สาม ปัจจุบันหน่วยความจำ Dual Rank มีจำหน่ายที่ความจุ 16GB แต่ RDIMM ขนาด 32GB จะเป็นแบบ Quad Rank ซึ่งจำกัดที่ 2 DIMM ต่อช่องสัญญาณและทำให้ความเร็วตกลงมาก

LRDIMM ไม่อยู่ในข้อจำกัดดังกล่าวนี้โดยอาศัยชิปบัฟเฟอร์หน่วยความจำ หากเซิร์ฟเวอร์รองรับ LRDIMM ระบบควบคุมหน่วยความจำในโปรเซสเซอร์จะเปลี่ยนเป็นโหมด Serial อัตโนมัติ โดยข้อมูล คำสั่งและสัญญาณควบคุมทั้งหมดจะถูกทำเป็นแพ็คเก็ต และส่งไปยังบัฟเฟอร์หน่วยความจำใน LRDIMM บัฟเฟอร์หน่วยความจำจะจัดการงานอ่านและเขียนทั้งหมดไปยังชิป DRAM

LRDIMM ช่วยลดภาระทางไฟฟ้าของชิป DRAM ไปยังบัสหน่วยความจำได้อย่างมาก กระบวนการ "Rank Multiplication" จะแปลง Quad Rank LRDIMM เป็นหน่วยความจำ Dual Rank ให้กับระบบควบคุมหน่วยความจำ การลด Rank ทางไฟฟ้าของ LRDIMM ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถรองรับ LRDIMM ได้ที่ความเร็วสูงกว่า RDIMM โดยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับช่องติดตั้งน้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น ที่แรงดันไฟฟ้า 1.5Vต่อแถวหน่วยความจำ โปรเซสเซอร์ Xeon E5 สามารถรองรับ LRDIMM ได้ถึง 12 ตัว หรือมากถึง 768GB สำหรับเซิร์ฟเวอร์ 2 ทางที่ความเร็วหน่วยความจำ 1066MHz เนื่องจาก RDIMM ขนาด 32GB มีจำหน่ายแบบ Quad Rank เท่านั้น โปรเซสเซอร์ Xeon E5 จึงติดตั้งหน่วยความจำนี้ได้สูงสุด 8 แถวที่ความเร็ว 800MHz

แผนผังต่อไปนี้แสดงโครงร่างการติดตั้งหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel Xeon E5 v2 (Ivybridge) ซึ่งรองรับ DIMM สูงสุดสามตัวต่อช่องสัญญาณ (3DPC) โดยใช้หน่วยความจำมาตรฐานและแบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ

แรงดันไฟฟ้า 1.5V แรงดันไฟฟ้าต่ำ 1.35V
ประเภท DIMM 1 DPC 2 DPC 3 DPC 1 DPC 2 DPC 3 DPC
Single-Rank
RDIMM
1866 1600 1066 1600
1333
1333 800
Dual-Rank
RDIMM
1866 1600 1066 1600 1333 800
Quad-Rank
RDIMM
1066 800 800 800
Quad-Rank
LRDIMM
1866 1600 1066 1600 1600 1066

DPC= DIMM ต่อช่องสัญญาณ

ตาราง 1: ความเร็วหน่วยความจำสูงสุดต่อโครงสร้างการทำงานหน่วยความจำ ความเร็วของหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ (เรียกอีกอย่างว่า Data Rate) เป็นอีกปัจจัยด้านความเร็วสำหรับหน่วยความจำของโปรเซสเซอร์ Rank และความเร็วของหน่วยความจำ และโครงสร้างการทำงานของหน่วยความจำแบบ 1DPC, 2DPC และ 3DPC

สถาปัตยกรรม Intel E5 ส่วนใหญ่สามารถรองรับ LRDIMM ได้ 2 ตัวต่อช่องสัญญาณที่ความเร็ว 1333MHz ที่แรงดันไฟฟ้า 1.5V และ LRDIMM 3 ตัวต่อช่องสัญญาณที่ 1066MHz ทำให้รองรับ LDRIMM ได้มากถึง 12 ตัวต่อโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว หากใช้ Quad Rank RDIMM โปรเซสเซอร์จะรองรับหน่วยความจำเพียง 8 แถวที่ความเร็ว 800MHz

เมื่อเปรียบเทียบ LRDIMM ขนาด 32GB กับ Quad Rank RDIMM ขนาด 32GB จะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ E5-2600 v2 สองทางที่มีช่องหน่วยความจำ 24 ช่องสามารถติดตั้งหน่วยความจำได้ตามนี้:
  • LRDIMMs: 32GB x 24 = 768GB ที่ 1066MHz และ 1.5V และ 1.35V

  • RDIMMs: 32GB x 16 = 512GB ที่ 800MHz ที่ 1.5V

LRDIMM มีความเร็วและรองรับความจุมากกว่าสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถติดตั้งหน่วยความจำ Dual Rank ขนาด 16GB หรือ Quad Rank RDIMM ขนาด 32GB ให้ได้ความจุตามต้องการ

เพื่อพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องใช้ LRDIMM สำหรับเซิร์ฟเวอร์หรือไม่:
  • ตรวจสอบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ของคุณกับหน่วยความจำ Dual Rank ขนาด 16GB หรือ Quad Rank ขนาด 32GB

  • พิจารณาความเร็วหน่วยความจำที่สอดคล้องกับความจุใช้งานของคุณ (ดูในเอกสารเรื่อง ประสิทธิภาพการทำงาน ของเรา) หรือสอบถามข้อมูลจาก Kingston

  • หากต้องการหน่วยความจำมากกว่า 8 x 32GB ต่อโปรเซสเซอร์ LRDIMM อาจเป็นทางเลือกของคุณ ไม่เช่นนี้จะต้องติดตั้ง QR RDIMM ขนาด 32GB ที่ 800MHz หากคิดว่าบัสเท่านี้สามารถรองรับได้ หากต้องการบัสที่ 1066MHz หรือ 1333MHz คุณจะต้องติดตั้ง LRDIMM เท่านั้น

ติดต่อ Kingston เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ เมนบอร์ดและหน่วยความจำมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กรุณาติดต่อกับฝ่ายขายของ Kingston หากมีข้อสงสัยใด ๆ เราพร้อมให้ข้อมูลล่าสุดแก่คุณ นอกจากนี้ Kingston ยังมีบริการทางเทคนิคก่อนการขายโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยคุณในการพิจารณาโครงร่างหน่วยความจำที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากที่สุด สอบถามเกี่ยวกับโครงการ "สอบถามผู้เชี่ยวชาญของ Kingston" ได้จากตัวแทนให้บริการของ Kingston ใกล้บ้านคุณ

        Back To Top