ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงาน การใช้ไซต์นี้จะถือว่าคุณให้ความยินยอมตามนี้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กรุณาศึกษานโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราฉบับอัพเดตล่าสุด

การปรับแต่งหน่วยความจำและ SSD

การปรับแต่งหน่วยความจำและ SSD ในเซิร์ฟเวอร์

หากแผนก IT ของคุณมีแผนที่จะใช้ Windows Server 2012 และ SQL Server 2012 สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์และสื่อบันทึกข้อมูล SSD ที่จะมีผลต่อคุณสมบัติการทำงานที่สำคัญ ๆ ของสถาปัตยกรรมทั้งสองรุ่นนี้ จากเอกสารโดย VDX บริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเดสก์ทอปและศูนย์ข้อมูลแบบยืดหยุ่นซึ่งจัดทำให้ในนามของ Kingston โดยมีการพิจารณาการทำงานในเชิงลึกของระบบเสมือนจริงและภาระในการทำงานของ SQL Server พบว่ามีปัจจัยสองอย่างที่จะต้องให้การพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อให้หน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์และสื่อบันทึกข้อมูล SSD ของสถาปัตยกรรมทั้งสองรุ่นจะสามารถใช้ขีดความสามารถและส่วนการปรับปรุงใหม่ ๆ ที่มีการเผยแพร่ได้อย่างเต็มที่

หลังมีการเปิดตัวรายละเอียดข้อมูลชุดนี้แล้ว เราจึงได้จัดทำคำแนะนำเบื้องต้นดังต่อไปนี้เพื่อให้สามารถติดตั้งหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำในการใช้ SSD เพื่อจัดการปัญหาข้อจำกัดด้าน I/O สำหรับ Windows 2012 ด้วย Hyper-V รวมทั้งการออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับ SQL Server 2012 ซึ่งมีการใช้งานในศูนย์ข้อมูล

ข้อพิจารณาและคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งหน่วยความจำและ SSD อย่างเหมาะสม:

  • ขณะจัดแบ่งพื้นที่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ กรุณาตรวจสอบว่ามีการติดตั้งหน่วยความจำในแถวที่เหมาะสมตามโครงสร้างหน่วยความจำแบบสามหรือสี่ช่องสัญญาณ รวมทั้ง NUMA ตรวจสอบรายละเอียดในการกำหนดโครงร่าง DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ ความจุและ/หรือกำลังไฟฟ้าได้ที่ http://www.kingston.com/th/business/server_solutions

  • ขณะเลือกใช้ Hyper-V ให้ใช้ Dynamic Memory เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนซื้อหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะคุ้มค่ามากที่สุด ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการพิจารณาภาระในการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับโครงร่างของหน่วยความจำ เช่น การใช้งานกับฐานข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เกิดผลที่ไม่คาดคิดจากการใช้ Dynamic Memory ศึกษาเงื่อนไขเชิงประสิทธิภาพของหน่วยความจำและสื่อบันทึกข้อมูลสำหรับการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบเสมือนจริง

  • จัดวางไฟล์กำหนดหน้าของผู้เยี่ยมเยียนไว้ใน VHD แยกเฉพาะที่ติดตั้งอยู่ใน SSD โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่มีข้อจำกัดเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าหากหน่วยความจำโฮสต์ Hyper-V รับภาระมาก การกำหนดหน้าข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชมจะยังคงมีประสิทธิภาพเต็มที่ ควรพิจารณาเลือกใช้ SSD สำหรับไฟล์ Hyper-V Smart Paging เพื่อให้หน่วยความจำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้ในเงื่อนไขที่มีข้อจำกัดมากมาย

  • ขณะจัดทำ SQL เสมือนจริง อย่าจัดสรร CPU และหน่วยความจำที่เซิร์ฟเวอร์มากเกินไป วิเคราะห์การทำรายการของ SQL Server เพื่อพิจารณาเงื่อนไขสำหรับหน่วยความจำ จากนั้นกำหนดโครงร่างหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์สูงสุดเพื่อไม่ให้มีการใช้หน่วยความจำโดยไม่จำเป็นเพื่อรองรับบัฟเฟอร์ Hyper-V Dynamic Memory อาจเป็นประโยชน์กับ SQL Server หรือไม่ก็ได้ หากมีการกำหนดโครงร่างการทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อติดตั้งหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ในระดับสูงสุดจำนวนหน่วยความจำที่จำเป็นสำหรับ VM เป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้และอาจไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Dynamic Memory หากไม่มีการกำหนดโครงร่างหน่วยความจำสูงสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้หน่วยความจำสเตติคในโครงร่างการทำงาน VM อย่าใช้ Dynamic Memory และกำหนดรายการ SQL (Instance) ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์

  • ใช้ Enterprise SSD สำหรับเซิร์ฟเวอร์กับฐานข้อมูล SQL หรือบันทึกประวัติการทำรายการ SQL Tempdb จะได้ประโยชน์จากประสิทธิภาพในการทำงานของ SSD และสามารถแบ่งสรรทรัพยากรกับเซิร์ฟเวอร์ภายใน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับ SAN ลงได้อีกทางหนึ่ง แทนการจัดวางบันทึกประวัติการทำรายการของฐานข้อมูลแต่ละส่วนไว้ในไดรฟ์บันทึกข้อมูลแยกกัน แนะนำให้รวมข้อมูลชุดนี้ไว้ในอาร์เรย์ SSD เดียวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ตรวจสอบข้อเสนอสำหรับ Kingston Enterprise SSD ได้ที่ http://www.kingston.com/th/ssd/enterprise.

  • ประสิทธิภาพของสื่อบันทึกข้อมูล VDI แบบชั่วคราวจะได้รับประโยชน์อย่างมากหากมีการกำหนดดิสก์ที่แตกต่าง (เดลต้า) ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล SSD แม้ว่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ VDI แบบไม่คงอยู่ถือเป็นแนวทางสำหรับ VDI ที่ให้ความคุ้มค่าด้าน ROI อย่างแท้จริง

ดูการปรับแต่ง DRAM และ SSD ครบชุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในเอกสารทางเทคนิคสำหรับ Windows Server 2012 และ SQL Server 2012 รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมและการปรับแต่งที่ควรพิจารณาขณะกำหนดแผนงานสำหรับระบบ IT ของคุณได้จากหัวข้อการปรับแต่งหน่วยความจำและ SSD สำหรับ Windows Server 2012 และ SQL Server 2012.

        Back To Top