ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงาน การใช้ไซต์นี้จะถือว่าคุณให้ความยินยอมตามนี้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กรุณาศึกษานโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราฉบับอัพเดตล่าสุด

การทดสอบหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การทดสอบหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์

นอกเหนือจากการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบโดย Kingston Technology บริษัทยังได้พัฒนาระบบการทดสอบการทำงานภายใต้โหลดแบบแปรผันขึ้นสำหรับหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ นี่เป็นกระบวนการเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อคัดกรองหน่วยความจำที่อาจมีข้อบกพร่องก่อนถูกจัดส่งไปยังปลายทาง

ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานช่วงสามเดือนแรก นี่ถือเป็นข้อผิดพลาดจากการใช้งานในช่วงแรก (ELF) วิศวกรจาก Kingston จึงได้ออกแบบระบบทดสอบการทำงานภายใต้โหลด KT2400 ขึ้นเพื่อกระตุ้นการทำงานในช่วงแรกของผลิตภัณฑ์ และลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดของหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ และเป็นการเพิ่มเวลาในการทำงานให้กับเซิร์ฟเวอร์ไปพร้อม ๆ กัน

ระบบทดสอบ KT2400 จาก Kingston
  • ใช้สถาปัตยกรรมระบบควบคุมการทดสอบรูปแบบการใช้งานขั้นสูง

  • ใช้อุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าระดับสูงเพื่อกระตุ้นการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพสำหรับช่วงสามเดือนแรก

  • สามารถทดสอบหน่วยความจำ 500 ตัวได้พร้อม ๆ กัน

  • การออกแบบภายใต้ลิขสิทธิ์เฉพาะ

ระบบทดสอบการทำงานภายใต้โหลดแปรผันช่วยให้ Kingston สามารถลดข้อผิดพลาดในการทำงานลงได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์* ผลสำเร็จดังกล่าวเกินกว่าที่วิศวกรคาดการณ์ไว้ ทำให้หน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของเรามีความน่าเชื่อถือสูง และถือเป็นหน่วยความจำระดับแถวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบจาก Kingston PDF

* อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบ 3/09/04

        Back To Top