ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงาน การใช้ไซต์นี้จะถือว่าคุณให้ความยินยอมตามนี้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กรุณาศึกษานโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราฉบับอัพเดตล่าสุด

เอกสารข้อมูล

ข้อสังเกตจากโครงการระบบเดสก์ทอปเสมือนจริง

นับตั้งแต่ก่อตั้ง Liquidware Labs มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการปรับเปลี่ยนระบบเดสก์ทอปใช้งานในปัจจุบัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Stratusphere FIT ของเราสำหรับกลุ่มทดลองใช้ รวมทั้ง Stratusphere UX สำหรับกลุ่มที่คาดหวังประสิทธิภาพ บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญในการผลักดันโครงการระบบเดสก์ทอปเสมือนจริงแบบกำหนดองค์ประกอบกว่า 400 โครงการ จากความช่างสงสัยและความไม่แน่นอน ความสำเร็จด้าน VDI จึงต้องการแนวทางใหม่ ๆ ในการกำหนดขนาดและการใช้งานทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับงานระดับเดสก์ทอป ไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มที่ต้องการทดลองใช้ หรือกลุ่มที่ให้ความสนใจและพร้อมปรับการทำงานไปเรื่อย ๆ มีองค์ประกอบที่สำคัญหลายอย่างที่ต้องพิจารณา

กลุ่มผู้ใช้ VDI ยุคแรก ๆ เชื่อว่าการประเมินภาระการทำงานของเดสก์ทอปก่อนเริ่มโครงการระบบเสมือนจริงมีขึ้นเพื่อพิจารณาขนาดและโครงร่างที่จำเป็นสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น แม้ว่าจะถูกต้องอยู่บ้าง แต่ยังมีข้อดีอื่น ๆ ในกระบวนการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการจัดทำข้อมูลจำลองเครื่องเสมือนจริง (VM) ที่มีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่ามีข้อดีที่สำคัญหลายประการสำหรับ VDI แบบกำหนดองค์ประกอบที่ชัดเจน

  • ช่วยให้ทราบข้อมูลความพอใจในการใช้งานเบื้องต้นภายใต้โครงสร้างการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าคุณสามารถสร้างความพอใจหรือตอบโจทก์ได้มากกว่าความคาดหวังเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบเดสก์ทอปเป็นแบบเสมือนจริง ขั้นตอนนี้ยังทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ทรัพยากรทั้งก่อนและหลัง ซึ่งจะทำให้สามารถตอบโจทก์ของผู้ใช้ได้ตรงมากที่สุด

  • ตรวจสอบการใช้แอพพลิเคชั่นกับกลุ่มเดสก์ทอปและชุดข้อมูลจำลองต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นที่ถูกใช้งานโดยไม่มีการติดตั้ง นอกจากนี้ยังทำให้ทราบเงื่อนไขด้านทรัพยากรระบบของผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

ไม่ว่าคุณจะทำการตรวจสอบเมื่อใด อย่าพลาดขั้นตอนที่สำคัญในการประเมินเงื่อนไขด้านทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ปลายทางเพื่อรองรับและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง นี่คือหัวใจสำคัญในการจัดหาระบบเดสก์ทอปเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพและตรงใจ เอกสารชุดนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดขั้นตอนหรือกระบวนการเฉพาะในการประเมินภาระการทำงานของผู้ใช้หรือของเครื่องแต่อย่างใด แต่จะกล่าวถึงความสำคัญของหน่วยความจำและสื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานและประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเดสก์ทอปเสมือนจริง

ไมหน่วยความจำและสื่อบันทึกข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์จึงมีความสำคัญ

การจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ปลายทางในสถาปัตยกรรมเดสก์ทอปเสมือนจริงมีความแตกต่างจากการจัดแบ่งพื้นที่ จัดการหรือปรับโครงร่างการทำงานของเครื่องเดสก์ทอปในอดีตอย่างมาก วิธีการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์และสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อรองรับ VDI หมายถึงการพิจารณาและลดปัญหาคอขวดด้านทรัพยากรการทำงาน

เราพบปัญหาคอขวดที่มักเกิดขึ้นในทรัพยากรระบบขณะทดสอบกับ Stratusphere UX ทั้งในส่วนของการปรับสัดส่วนการทำงาน หน่วยความจำและสื่อบันทึกข้อมูล มีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทำงานทั่วไปหลายประการที่สามารถป้องกันได้ในช่วงการใช้งานเบื้องต้น

  • การปรับสัดส่วนโครงสร้างการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ - มักเป็นปัญหาคอขวดเนื่องจากการใช้ทรัพยากรในเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ที่ไม่สมดุล การศึกษาการทำงานของ CPU และหน่วยความจำจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ VDI ซึ่งจำเป็นต่อการบริหารจัดการต้นทุนในการครอบครอง (TCO) และเงื่อนไขด้านผลตอบแทนการลงทุน (ROI)

  • หน่วยความจำ VM ที่กำนดขนาดไม่เหมาะสม - การสลับการทำงานระหว่างหน่วยความจำและดิสก์ใน guest OS เป็นอีกปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้ปลายทางภายใต้สถาปัตยกรรม VDI ประเด็นนี้ค่อนข้างมีรายละเอียดซับซ้อนเนื่องจากการแชร์และบอลลูนของเพจเมมโมรี่โอสต์จะไม่ยอมปิดการสลับการทำงานหาก guest VM OS "คิดว่า" ความจุเกือบเต็มแล้ว

  • สื่อบันทึกข้อมูลและ "boot storms" - ระบบ VDI ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดจำนวนการจัดทำข้อมูลจำลอง VM เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ เงื่อนไขดังกล่าวนี้อาจส่งผลต่อการจัดทำข้อมูลบู๊ตหรือ storm สำหรับล็อกอิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสื่อบันทึกข้อมูลไม่มีการตรวจประเมินและจัดสรรทั้งสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไปและในช่วงที่มีการใช้งานสูง

        Back To Top