การเปิดและปิดใช้งาน BitLocker กับ eDrive เพื่อใช้ฟังก์ชันเข้ารหัสฮาร์ดแวร์