ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

FCR-HS3 USB 3.0 Media Reader — Firmware Upgrade
File Name File Size File Version
FCR-HS3-FW-v0134_0111.exe 1,580KB v0134_v0111

Description

Firmware Upgrade: v0134_v0111

Part Numbers:
FCR-HS3

  • Improves compatibility with flash cards.

Supported Operating Systems:
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Vista (SP2)

Requirements: FCR-HS3

Warning: Remove all cards from the media reader before upgrading the firmware. Kingston is not responsible for any data loss that may occur if a card is left in the reader during the process. It is advised that you do NOT disconnect the media reader until the process is complete.

Installation

  1. Click on the FCR-HS3 Firmware v0134_0111.exe link above or the Download button below to begin the download.
  2. Locate the downloaded, FCR-HS3 Firmware v0134_0111.exe, file and double-click on it to open the self-extractor.
  3. Click on “Browse” and select “Desktop” (to easily find the extracted file)
  4. Locate the extracted, FCR-HS3 Firmware v0134_0111.exe, file on your desktop and double click on it.
  5. Plug in you FCR-HS3 reader (if you have not already) and allow your computer to recognize it completely.
  6. Click "Update" to initiate the firmware update.
  7. A window will pop up letting you know that the “Firmware Update Succeeded”.
  8. Remove the reader from your PC and plug it back in. The update is now complete.

Note for MAC Users

The firmware upgrade utility is not compatible with Mac OS

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston