MLWG2 - MobileLite Wireless
File Name File Size File Version
MLWG2_SDK_4110.exe 232.26MB v.1

รายละเอียด

รหัสต้นทาง MLWG2

ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้อนุญาตภายใต้ สิทธิ์ใช้งานสาธารณะ GNU ทั่วไป เวอร์ชั่น 2. GPL ช่วยให้คุณสามารถคัดลอก ปรับแต่งและแจกจ่างซอฟต์แวร์ต่อได้โดยอิสระ โดยแถลงการณ์หรือเอกสารกำกับอื่นใด รวมทั้งข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้ปลายทางไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการ ดำเนินการกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวไว้

! คำเตือน !
Kingston ไม่มีบริการรองรับสำหรับรหัสต้นทางนี้