Our office will be closed Monday, July 4th, 2022 for the Independence Day holiday.

Customer Support teams will be available to respond to voice messages and emails on Tuesday, July 5th.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend!

SHPM2280P2 - HyperX SSD

ชุดอัพเดตเฟิร์มแวร์ Rev. OC34L5TP

เลขชิ้นส่วน:

SHPM2280P2, SHPM2280P2H

รายละเอียด:

เราได้ทำการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับไดร์ฟ SHPM2280P2 ขอแนะนำให้ใช้ข้อมูลอัพเดตนี้ทันทีหากคุณพบปัญหากับไดร์ฟขณะพยายามตั้งค่า RAID ให้กับไดร์ฟ Predator ของคุณกับชิปเซ็ต Z170 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 0C34L5TP Firmware ได้จาก "หมายเหตุข้อมูลเผยแพร่" ด้านล่าง ก่อนอัพเดตเฟิร์มแวร์ กรุณาสำรองขอมูลก่อนติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่

ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ 0C34L5TP นี้พัฒนาขึ้นสำหรับ Windows 10, 8.1, 8 และ 7(SP1) ชุดควบคุม SATA ของคุณจะต้องกำหนดค่าไว้สำหรับโหมด AHCI จาก BIOS และคุณจะต้องเชื่อมต่อไดร์ฟกับซ็อคเก็ต M.2 หลัก (หรือใช้อะแดปเตอร์ HHHL PCIe ที่จัดมาให้พร้อมกับ SHPM2280P2 H) ไม่รองรับอะแดปเตอร์จากภายนอกขณะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ซอฟต์แวร์ Kingston SSD Manager (KSM) ชุดอัพเดตเฟิร์มแวร์ เอกสารระบุขั้นตอนการอัพเดตและหมายเหตุการเผยแพร่มีจัดไว้พร้อมกันในชุดข้อมูลดาวน์โหลดของคุณ

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคหากมีข้อสงสัยใด ๆ

เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดให้ภายใต้ดุลพินิจของ Kingston สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston เฉพาะรุ่น เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดหาให้ "ตามที่เป็น" และใช้ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับโดยไม่มีการรับประกัน หรือสามารถอ้างสิทธิ์หรือมีการให้ประกันใด ๆ จาก Kingston ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

KKingston ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการรับประกันเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ทั้งโดยแจ้ง โดยนัยหรือภายใต้ข้อบังคับ ในส่วนของเฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะด้าน

Kingston ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันว่าเฟิร์มแวร์หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จะพร้อมจัดหา สืบค้น มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ ครบถ้วนหรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมทั้งมีความแม่นยำหรือครบถ้วนในส่วนของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงค์หรือส่วนประกอบอื่นใดที่อยู่ภายในเฟิร์มแวร์ดังกล่าว

ไม่ได้มีการให้อนุญาตสิทธิ์ทั้งโดยแจ้งหรือโดยใน โดยหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยช่องทางอื่นในส่วนของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากการให้อนุญาตดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และ/หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ยกเว้นที่มีระบุไว้ในนี้

หลังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

เริ่มการดาวน์โหลดโดยเลือกไฟล์ที่เหมาะสมจากด้านล่าง

ดาวน์โหลด:

Windows 10, 8.1, 8 และ 7(SP1):

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับไดรฟ์ทุกขนาดความจุ:

ขั้นตอนอัพเดตเฟิร์มแวร์ (Windows)

หมายเหตุการเผยแพร่