SKC300S3 - อัพเดตเฟิร์มแวร์ไดรฟ์ Solid-State SSDNow KC300

อัพเดตเฟิร์มแวร์รุ่น 605ABBF0

เลขชิ้นส่วน:
KC300S37A/60G, SKC300S37A/120G, SKC300S37A/180G, SKC300S37A/240G, SKC300S37A/480G

ลักษณะ:

เราได้ทำการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับไดร์ฟ SKC300S37A แนะนำให้ปรับใช้ข้อมูลอัพเดตนี้หากคุณพบปัญหาในการทำงานของไดรฟ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 605ABBF0 Firmware ได้จาก "หมายเหตุข้อมูลเผยแพร่" ด้านล่าง ก่อนอัพเดตเฟิร์มแวร์ กรุณาสำรองขอมูลก่อนติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่

ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ 605ABBF0 นี้พัฒนาขึ้นสำหรับ Windows 10, 8.1, 8 และ 7 SP1 ระบบควบคุม SATA ของคุณจะต้องกำหนดค่าเป็นโหมด AHCI จาก BIOS และคุณจะต้องเชื่อมต่อไดรฟ์กับพอร์ต SATA เนทีฟ ไม่รองรับพอร์ต SATA จากภายนอกขณะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

อัพเดตเฟิร์มแวร์ต่อไปโดยดาวน์โหลดและติดตั้ง SSD Manager หากมีข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Kingston® SSD ของคุณ คุณจะสามารถคลิกที่ปุ่มอัพเดตเฟิร์มแวร์เพื่อเริ่มการอัพเดต หลังจากอัพเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้น แนะนำให้ปิดระบบอย่างปลอดภัย และปล่อยให้ปิดค้างไว้ 10 นาทีก่อนเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: แอพพลิเคชั่นจะต้องเรียกใช้ OS ในฐานะ “ผู้ดูแลระบบ” กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคหากมีข้อสงสัยใด ๆ

เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดให้ภายใต้ดุลพินิจของ Kingston สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston เฉพาะรุ่น เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดหาให้ "ตามที่เป็น" และใช้ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับโดยไม่มีการรับประกัน หรือสามารถอ้างสิทธิ์หรือมีการให้ประกันใด ๆ จาก Kingston ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

Kingston ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการรับประกันเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ทั้งโดยแจ้ง โดยนัยหรือภายใต้ข้อบังคับ ในส่วนของเฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะด้าน

Kingston ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันว่าเฟิร์มแวร์หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จะพร้อมจัดหา สืบค้น มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ ครบถ้วนหรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมทั้งมีความแม่นยำหรือครบถ้วนในส่วนของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงค์หรือส่วนประกอบอื่นใดที่อยู่ภายในเฟิร์มแวร์ดังกล่าว

ไม่ได้มีการให้อนุญาตสิทธิ์ทั้งโดยแจ้งหรือโดยใน โดยหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยช่องทางอื่นในส่วนของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากการให้อนุญาตดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และ/หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ยกเว้นที่มีระบุไว้ในนี้

หลังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

เริ่มการดาวน์โหลดโดยเลือกไฟล์ที่เหมาะสมจากด้านล่าง

ดาวน์โหลด:

Windows 10, 8.1, 8 และ 7 SP1:

ดาวน์โหลด SSD Manager พร้อมข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์

หมายเหตุการเผยแพร่