ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

SS200S3 - ไดรฟ์ Solid-State SSDNow S200

อัพเดตเฟิร์มแวร์ Rev. S8FM06.9

เลขชิ้นส่วน:

SS200S3/30G

รายละเอียด:

เราได้ทำการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับไดรฟ์ SS200S3/30G แนะนำให้ปรับใช้ข้อมูลอัพเดตนี้หากคุณพบปัญหาในการทำงานของไดรฟ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ S8FM06.9 Firmware ได้จาก "PDF หมายเหตุข้อมูลเผยแพร่" ด้านล่าง ก่อนอัพเดตเฟิร์มแวร์ กรุณาสำรองขอมูลก่อนติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่

ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ S8FM06.9 นี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ Windows 8.7 SP1, Vista SP2 และ XP SP3 ระบบควบคุม SATA ของคุณจะต้องกำหนดค่าเป็นโหมด AHCI จาก BIOS และคุณจะต้องเชื่อมต่อไดรฟ์กับพอร์ต SATA เนทีฟ ไม่รองรับพอร์ต SATA จากภายนอกขณะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

สำหรับผู้ใช้ Windows 8, 7 และ Vista จะต้องเรียกใช้ยูทิลิตี้ใน OS เป็น "Administrator" ขั้นตอนการอัพเดตมีแจ้งไว้ในชุดข้อมูลดาวน์โหลดของคุณ เริ่มการดาวน์โหลดโดยเลือกไฟล์ที่เหมาะสมจากด้านล่าง

เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดให้ภายใต้ดุลพินิจของ Kingston สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston เฉพาะรุ่น เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดหาให้ "ตามที่เป็น" และใช้ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับโดยไม่มีการรับประกัน หรือสามารถอ้างสิทธิ์หรือมีการให้ประกันใด ๆ จาก Kingston ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

Kingston ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการรับประกันเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ทั้งโดยแจ้ง โดยนัยหรือภายใต้ข้อบังคับ ในส่วนของเฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะด้าน

Kingston ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันว่าเฟิร์มแวร์หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จะพร้อมจัดหา สืบค้น มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ ครบถ้วนหรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมทั้งมีความแม่นยำหรือครบถ้วนในส่วนของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงค์หรือส่วนประกอบอื่นใดที่อยู่ภายในเฟิร์มแวร์ดังกล่าว

ไม่ได้มีการให้อนุญาตสิทธิ์ทั้งโดยแจ้งหรือโดยใน โดยหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยช่องทางอื่นในส่วนของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากการให้อนุญาตดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และ/หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ยกเว้นที่มีระบุไว้ในนี้

หลังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

เริ่มการดาวน์โหลดโดยเลือกไฟล์ที่เหมาะสมจากด้านล่าง

ดาวน์โหลด:

Windows 8, 7 SP1, Vista SP2 และ XP SP3:

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ (Windows)

ขั้นตอนอัพเดตเฟิร์มแวร์ (Windows)

หมายเหตุการเผยแพร่

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston