ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

Videos

  • SSD Data Migration -- Desktop and Notebook
  • SSD Hardware Installation for Desktops
  • SSD Hardware Installation for Laptops

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเพิ่มเติม

พบว่าประสิทธิภาพลดลงในไดร์ฟ SSDNow บางรุ่น หากคุรมีไดร์ฟ SSD รุ่นเก่าที่ไม่มี Garbage Collection ประสิทธิภาพของไดร์ฟ SSD จะลดลงไปตามเวลา ทั้งนี้เนื่องจากระบบจะเขียนทับข้อมูลที่ทำหมายเหตุกำกับสำหรับการลบไว้

ลองใช้เครื่องมือ Secure Erase อย่าง HDDErase เพื่อล้างข้อมูลไดร์ฟและกู้คืนการทำงานสู่สถานะเริ่มต้น

FAQ: KSD-011411-GEN-12

สามารถเรียกใช้งานได้ผ่าน BIOS เพื่อให้คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับ HDD และ SDD และเพื่อลบข้อมูลในไดร์ฟอย่างปลอดภัยในกรณีที่ต้องการ คอมพิวเตอร์บางรุ่นอาจไม่มีคุณสมบัตินี้ ในกรณีนี้ สามารถใช้ไดร์ฟได้ตามเดิมแต่จะไม่สามารถใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเหล่านี้ได้ อย่าสับสนระหว่างรหัสผ่านของ BIOS กับรหัสผ่านของฮาร์ดไดร์ฟ

FAQ: KSD-011411-ENC-01

SSD ไม่ต้องจัดเรียงข้อมูล เนื่องจากไม่มีดิสก์ทางกายภาพเป็นส่วนประกอบ จึงไม่จำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลเพื่อลดเวลาในการค้นหา การจัดเรียงข้อมูล SSD จึงไม่เกิดประโยชน์อะไร นอกจากนี้การจัดเรียงข้อมูล SSD ยังอาจทำให้ไดร์ฟเกิดการสึกหรอในบางส่วนโดยไม่จำเป็น SSD ได้รับการออกแบบมาให้สามารถเขียนข้อมูลกระจายทั่วถึงกันกับไดร์ฟทั้งหมด เพื่อลดการสึกหรอที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของไดร์ฟเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้การจัดเรียงข้อมูลไดร์ฟ SSD ครั้งหรือสองครั้งไม่ทำให้ไดร์ฟเกิดความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้หากมีการจัดเรียงข้อมูลเป็นประจำเป็นเวลานาน อายุการใช้งานของไดร์ฟอาจลดลง

FAQ: KSD-011411-GEN-03

ไดร์ฟ SSD ทุกตัวของเราสามารถใช้งานใน RAID ได้ ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านความทนทาน เฉพาะอุปกรณ์บางรุ่นเท่านั้นที่ควรใช้ใน RAID หรับเซิร์ฟเวอร์ กรุณาติดต่อ Kingston เพื่อพิจารณาไดร์ฟ Kingston SSD ที่เหมาะกับรูปแบบการใช้งานของคุณ

FAQ: KSD-052511-GEN-17

ระบบตรวจสอบตนเอง วิเคราะห์และแจ้งข้อมูล (S.M.A.R.T.) เป็นระบบตรวจสอบการทำงานในตัวของฮาร์ดไดร์ฟและ SSD ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ได้ ซึ่งทำได้โดยอาศัยซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำงานที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับ S.M.A.R.T. ไดร์ฟ SSDNow ทั้งหมดของเรารองรับระบบ S.M.A.R.T.

FAQ: KSD-011411-GEN-10

เมื่อเวลาผ่านไป พื้นที่จัดเก็บส่วนใหญ่ใน SSD มักจะถูกเขียนทับ เมื่อมีการเขียนทับข้อมูลในพื้นที่เดิม จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้สามารถรับข้อมูลใหม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและทำให้ประสิทธิภาพของไดร์ฟลดลง Garbage collection เป็นระบบใน SSD ที่จะกำหนดเงื่อนไขใหม่ให้กับพื้นที่จัดเก็บเปล่า เมื่อมีการเขียนข้อมูลไปยังไดร์ฟ จะมีพื้นที่บน SSD ที่พร้อมสำหรับรองรับข้อมูลดังกล่าว

แม้ว่า Garbage Collection จะเป็นระบบสำเร็จรูปในไดร์ฟ SSD แต่ไดร์ฟบางตัวอาจมีประสิทธิภาพเหนือกว่าไดร์ฟอีกตัว TRIM สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการยอมให้ระบบปฏิบัติการแจ้งให้ไดร์ฟทราบเมื่อมีการดำเนินการในส่วนนี้ ในปัจจุบันเฉพาะ Windows 7, Server 2008, MacOS 10.7 และ Linux รุ่นใหม่เท่านั้นที่รองรับ TRIM ยังไม่มีส่วนกำหนดค่า RAID ใด ๆ ที่รองรับ TRIM ไม่ว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการใดก็ตาม ไดร์ฟ SSDNow รุ่น MLC ทั้งหมดของ Kingston รองรับ TRIM ไดร์ฟ SSDNow 

FAQ: KSD-011411-GEN-13

Windows Experience Index (WEI) ตรวจวัดเฉพาะประสิทธิภาพของส่วนประกอบเท่านั้น WEI จะทำงานในช่วงสั้น ๆ และไม่สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำงานของส่วนประกอบภายใต้โหลดของซอฟต์แวร์ แต่จะตรวจสอบได้เฉพาะลักษณะทั่วไปหรือฮาร์ดแวร์เท่านั้น ดังนั้น WEI จะไม่ตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่อง แต่ตรวจวัดเฉพาะประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ใช้ Windows 7 ดูบทความเกี่ยวกับ WEI ได้ที่นี่: http://blogs.msdn.com/b/e7/archive/2009/01/19/engineering-the-windows-7-windows-experience-index.aspx

สำหรับ Vista ระบบ WEI จะกำหนดเกณฑ์คะแนนจาก 1.0 ถึง 5.9 สำหรับ Windows 7 ระดับคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปถึง 7.9

FAQ: KSD-011411-GEN-08

เริ่มจากเปิดหน้าต่าง Elevated Command Prompt

การเปิดหน้าต่าง Elevated Command Prompt: คลิก Start Orb > พิมพ์ "CMD.exe" จากช่อง Search > คลิกขวาที่ "CMD" จากนั้นเลือก "Run as Administrator" (หากได้รับข้อความยืนยันให้กด YES)

ตรวจสอบว่าเปิดใช้คำสั่ง TRIM อยู่หรือไม่โดยพิมพ์ข้อความต่อไปนี้แล้วกด Enter จากคำสั่ง Elevated:

fsutil behavior query disabledeletenotify

ผลลัพธ์จะเป็นไปตามนี้:DisableDeleteNotify = 1 (ปิดคำสั่ง Windows TRIM)DisableDeleteNotify = 0 (เปิดคำสั่ง Windows TRIM)

เปิดใช้คำสั่ง TRIM โดยพิมพ์ข้อความต่อไปนี้จากนั้นกด Enter จากคำสั่ง Elevated:

fsutil behavior set disabledeletenotify 0

ปิดคำสั่ง TRIM โดยพิมพ์ข้อความต่อไปนี้จากนั้นกด Enter จากคำสั่ง Elevated:

fsutil behavior set disabledeletenotify 1

FAQ: KSD-072211-GEN-18

Kingston ตระหนักดีถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นอย่างลับอย่างปลอดภัย Kingston กำหนดมาตรการไว้ชัดเจนเพื่อให้ความมั่นใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทั้งหมดหลังจากมีการส่งคืนไดร์ฟ Solid State (SSD) ให้แก่ส่วนปฏิบัติการ RMA ของเราเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ตามการรับประกัน ในกรณีที่ SSD ส่งถึงศูนย์ซ่อมของบริษัท อุปกรณ์จะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบอย่างละเอียด ระหว่างการทดสอบช่วงแรก ขั้นตอน ATA Secure Erase จะถูกดำเนินการกับ SSD เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด ATA Secure Erase เป็นระบบที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางโดย National Institute of Standards and Technology (NIST 800-88) ในการล้างข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ภายใต้กรอบของกฎหมาย หาก SSD ไม่สามารถใช้การได้ และไม่สามารถผ่านขั้นตอน ATA Secure Erase ตัว SSD จะถูกแยกส่วนประกอบ โดยหน่วยความจำแฟลช NAND จะถูกทำลายทิ้ง

FAQ: KSD-022411-GEN-15

สามารถทำได้แต่จะต้องปิดระบบความปลอดภัยของไดร์ฟจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมก่อน จากนั้นสามารถเปิดใช้ได้อีกครั้งในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

FAQ: KSD-011411-ENC-02

ไม่ได้ หากคุณลืมรหัสผ่านของไดร์ฟ จะไม่สามารถใช้งานไดร์ฟได้อีก การรับประกันของ Kingston ไม่ครอบคลุมกรณีที่ลืมรหัสผ่าน

ยกเว้นในกรณีที่ใช้รหัสผ่านหลักหรือรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบสำหรับไดร์ฟ BIOS จะต้องรองรับฟังก์ชั่นนี้ และจะต้องเปิดใช้งานขณะเปิดระบบความปลอดภัย ATA สำหรับไดร์ฟ การใช้รหัสผ่านหลักจะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถรีเซ็ตไดร์ฟได้

FAQ: KSD-011411-ENC-03

หากคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรเซสเซอร์จาก Intel อาจต้องปิดไดร์เวอร์ Intel RST และย้อนกลับไปใช้ไดร์เวอร์ AHCI เริ่มต้นของ Microsoft จากนั้นจึงเรียกใช้ toolbox สำหรับเครื่องที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ AMD ไดร์เวอร์ AMD AHCI อาจปิดกั้นการทำงานของ toolbox

จะต้องโหลดไดร์เวอร์ Windows AHCI ทำได้โดยคลิกขวาที่ Computer จากนั้นเลือก manage ไปที่ IDE ATA/ATAPI controllers>AMD SATA Controller หรือ Intel SATA Controller คลิกขวาที่นี่แล้วเลือก Update Driver Software เลือก Browse>Let me pick เลือก "Standard AHCI" จากรายการ จากนั้นรีบู๊ตเครื่อง คุณควรสามารถเรียกใช้ toolbox ได้แล้ว

FAQ: KSD-100812-LSI-02
ระบบปฏิบัติการ การรองรับ exFAT ดาวน์โหลดชุดข้อมูลแก้ไข
Windows 7 รองรับในตัว
Windows Vista ต้องอัพเดตเป็น Service Pack 1 หรือ 2(ทั้งสองรุ่นรองรับ exFAT) ดาวน์โหลด Service Pack 1 (รองรับ exFAT)ดาวน์โหลด Service Pack 2 (รองรับ exFAT)
Windows XP(Service Pack 2 หรือ 3) ต้องอัพเดตชุดข้อมูลแก้ไข exFAT ต้องติดตั้ง Service Pack 2 หรือ 3 เพื่อใช้ข้อมูลอัพเดตนี้ดาวน์โหลดอัพเดตชุดข้อมูลแก้ไข exFAT
Mac OS X ต้องใช้กับ Mac OS X เวอร์ชั่น 10.6.6 หรือสูงกว่า
KGF-022811-GEN-02
FAQ: KGF-022811-GEN-02

เปิดแผงควบคุม เปิดชุดเครื่องมือจัดการ จากนั้นเปิดระบบจัดการคอมพิวเตอร์ขึ้นมา คลิกที่ Disk Management เพื่อดูว่ามองเห็นไดร์ฟ SSD หรือไม่ทางแถบคำสั่งบนหน้าต่างด้านขวา หากพบ ให้คลิกขวาที่ disk 1, disk 2 ฯลฯ จากนั้นเลือก "Initialize disk" (อาจดำเนินการอัตโนมัติเมื่อเข้าไปที่ Disk Management)

จาก XP คลิกขวาที่พื้นที่ทางด้านขวาและเลือก "New Partition" เลือก "Primary Partition" จากตัวช่วยแบ่งพาร์ติชั่น ดำเนินการต่อโดยเลือกขนาด อักขระกำกับไดร์ฟและฟอร์แมตพาร์ติชั่น

จาก Windows Vista และ 7 ให้คลิกขวาที่พื้นที่ด้านขวาของฉลากกำกับไดร์ฟ จากนั้นเลือก "New Simple Volume" ดำเนินการต่อโดยเลือกขนาด อักขระกำกับไดร์ฟและฟอร์แมตพาร์ติชั่น

จาก MacOS หน้าต่าง "disk insertion" จะปรากฏขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม "initialize" จากนั้นคุณจะเข้าสู่ยูทิลิตี้ของดิสก์ เลือกไดร์ฟ Kingston จากรายการไดร์ฟที่แถบด้านซ้ายของหน้าต่าง จากรายการดำเนินการที่มี ให้เลือกแบ่งพาร์ติชั่น สำหรับ "Volume Scheme" เลือก "1 partition" หากต้องการฟอร์แมต ให้เลือก MacOS extended for a permanent drive เลือก ExFAT สำหรับไดร์ฟต่อพ่วง (มีใน MacOS 10.6.6 ขึ้นไป) คลิก Apply หน้าต่างแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าข้อมูลทั้งหมดในไดร์ฟจะถูกลบทิ้ง คลิกที่ปุ่มแบ่งพาร์ติชั่นทางด้านล่าง

FAQ: KSD-060314-GEN-14

มีปัญหาการรองรับการทำงานระหว่าง Macbook เก่าและ Macbook pros ที่รองรับพอร์ต SATA II และ SSD ระบบ LSI (Sandforce) ไม่มีข้อมูลอัพเดตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเพื่อแก้ไขปัญหาในเวลานี้

FAQ: KSD-091712-LSI-01

ElectroStatic Discharge, ESD คือการถ่ายประจำของประจุไฟฟ้าสถิตสะสมทั่วไป ESD เป็นปัญหาที่จะต้องใส่ใจเนื่องจากเป็นสิ่งที่อาจทำความเสียหายหรือทำลายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ได้ เหมือนกับการถูเท้าบนพรมแล้วเตะโลหะเข้า ESD อาจเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าถูกช็อต และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ภายในคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

วิธีป้องกัน ESD
วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน ESD คือใช้สายคล้องข้อมือป้องกัน ESD หรือพรมหรือโต๊ะกราวด์ เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ เราจึงได้จัดทำคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยในการลดปัญหาโอกาสการเกิด ESD ให้มากที่สุด

  • การยืน - แนะนำให้ยืนตลอดเวลาระหว่างดำเนินการกับคอมพิวเตอร์ การนั่งบนเก้าอี้มีโอกาสทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้มากกว่า
  • สายต่อ - นำสายต่อต่าง ๆ ออกจากด้านหลังคอมพิวเตอร์ (สายไฟ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ)
  • เสื้อผ้า - อย่าสวมเสื้อผ้าที่นำไฟฟ้ามาก เช่น เสื้อขนสัตว์
  • เครื่องประดับ - เพื่อลด ESD และป้องกันปัญหาอื่น ๆ แนะนำให้นำเครื่องประดับออก
  • สภาพอากาศ - ฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด ESD พยายามอย่าดำเนินการใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ในช่วงฝนฟ้าคะนอง ยกเว้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้ในสภาพอากาศแห้ง อากาศก็อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทุกครั้งที่มีการไหลของกระแสอากาศ (ลม เครื่องปรับอากาศ พัดลม) ที่พัดผ่านพื้นผิวที่มีฉนวน ความชื้นสูงไม่ควรทำให้ประมาท ระมัดระวังปัญหาการสึกกร่อนกับส่วนต่อเชื่อมและหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าต่าง ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESD และการปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้จากไซต์ต่อไปนี้

ESD Association
http://www.esda.org/aboutESD.html

FAQ: KTC-Gen-ESD

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640 (Closed)

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston