ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

Videos

  • SSD Data Migration -- Desktop and Notebook
  • SSD Hardware Installation for Desktops
  • SSD Hardware Installation for Laptops

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเพิ่มเติม

SSD ไม่ต้องจัดเรียงข้อมูล เนื่องจากไม่มีดิสก์ทางกายภาพเป็นส่วนประกอบ จึงไม่จำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลเพื่อลดเวลาในการค้นหา การจัดเรียงข้อมูล SSD จึงไม่เกิดประโยชน์อะไร นอกจากนี้การจัดเรียงข้อมูล SSD ยังอาจทำให้ไดร์ฟเกิดการสึกหรอในบางส่วนโดยไม่จำเป็น SSD ได้รับการออกแบบมาให้สามารถเขียนข้อมูลกระจายทั่วถึงกันกับไดร์ฟทั้งหมด เพื่อลดการสึกหรอที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของไดร์ฟเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้การจัดเรียงข้อมูลไดร์ฟ SSD ครั้งหรือสองครั้งไม่ทำให้ไดร์ฟเกิดความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้หากมีการจัดเรียงข้อมูลเป็นประจำเป็นเวลานาน อายุการใช้งานของไดร์ฟอาจลดลง

FAQ: KSD-011411-GEN-03

ไดร์ฟ SSD ทุกตัวของเราสามารถใช้งานใน RAID ได้ ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านความทนทาน เฉพาะอุปกรณ์บางรุ่นเท่านั้นที่ควรใช้ใน RAID หรับเซิร์ฟเวอร์ กรุณาติดต่อ Kingston เพื่อพิจารณาไดร์ฟ Kingston SSD ที่เหมาะกับรูปแบบการใช้งานของคุณ

FAQ: KSD-052511-GEN-17

ระบบตรวจสอบตนเอง วิเคราะห์และแจ้งข้อมูล (S.M.A.R.T.) เป็นระบบตรวจสอบการทำงานในตัวของฮาร์ดไดร์ฟและ SSD ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ได้ ซึ่งทำได้โดยอาศัยซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำงานที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับ S.M.A.R.T. ไดร์ฟ SSDNow ทั้งหมดของเรารองรับระบบ S.M.A.R.T.

FAQ: KSD-011411-GEN-10

เมื่อเวลาผ่านไป พื้นที่จัดเก็บส่วนใหญ่ใน SSD มักจะถูกเขียนทับ เมื่อมีการเขียนทับข้อมูลในพื้นที่เดิม จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้สามารถรับข้อมูลใหม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและทำให้ประสิทธิภาพของไดร์ฟลดลง Garbage collection เป็นระบบใน SSD ที่จะกำหนดเงื่อนไขใหม่ให้กับพื้นที่จัดเก็บเปล่า เมื่อมีการเขียนข้อมูลไปยังไดร์ฟ จะมีพื้นที่บน SSD ที่พร้อมสำหรับรองรับข้อมูลดังกล่าว

แม้ว่า Garbage Collection จะเป็นระบบสำเร็จรูปในไดร์ฟ SSD แต่ไดร์ฟบางตัวอาจมีประสิทธิภาพเหนือกว่าไดร์ฟอีกตัว TRIM สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการยอมให้ระบบปฏิบัติการแจ้งให้ไดร์ฟทราบเมื่อมีการดำเนินการในส่วนนี้ ในปัจจุบันเฉพาะ Windows 7, Server 2008, MacOS 10.7 และ Linux รุ่นใหม่เท่านั้นที่รองรับ TRIM ยังไม่มีส่วนกำหนดค่า RAID ใด ๆ ที่รองรับ TRIM ไม่ว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการใดก็ตาม ไดร์ฟ SSDNow รุ่น MLC ทั้งหมดของ Kingston รองรับ TRIM ไดร์ฟ SSDNow 

FAQ: KSD-011411-GEN-13

Windows Experience Index (WEI) ตรวจวัดเฉพาะประสิทธิภาพของส่วนประกอบเท่านั้น WEI จะทำงานในช่วงสั้น ๆ และไม่สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำงานของส่วนประกอบภายใต้โหลดของซอฟต์แวร์ แต่จะตรวจสอบได้เฉพาะลักษณะทั่วไปหรือฮาร์ดแวร์เท่านั้น ดังนั้น WEI จะไม่ตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่อง แต่ตรวจวัดเฉพาะประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ใช้ Windows 7 ดูบทความเกี่ยวกับ WEI ได้ที่นี่: http://blogs.msdn.com/b/e7/archive/2009/01/19/engineering-the-windows-7-windows-experience-index.aspx

สำหรับ Vista ระบบ WEI จะกำหนดเกณฑ์คะแนนจาก 1.0 ถึง 5.9 สำหรับ Windows 7 ระดับคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปถึง 7.9

FAQ: KSD-011411-GEN-08

เริ่มจากเปิดหน้าต่าง Elevated Command Prompt

การเปิดหน้าต่าง Elevated Command Prompt: คลิก Start Orb > พิมพ์ "CMD.exe" จากช่อง Search > คลิกขวาที่ "CMD" จากนั้นเลือก "Run as Administrator" (หากได้รับข้อความยืนยันให้กด YES)

ตรวจสอบว่าเปิดใช้คำสั่ง TRIM อยู่หรือไม่โดยพิมพ์ข้อความต่อไปนี้แล้วกด Enter จากคำสั่ง Elevated:

fsutil behavior query disabledeletenotify

ผลลัพธ์จะเป็นไปตามนี้:DisableDeleteNotify = 1 (ปิดคำสั่ง Windows TRIM)DisableDeleteNotify = 0 (เปิดคำสั่ง Windows TRIM)

เปิดใช้คำสั่ง TRIM โดยพิมพ์ข้อความต่อไปนี้จากนั้นกด Enter จากคำสั่ง Elevated:

fsutil behavior set disabledeletenotify 0

ปิดคำสั่ง TRIM โดยพิมพ์ข้อความต่อไปนี้จากนั้นกด Enter จากคำสั่ง Elevated:

fsutil behavior set disabledeletenotify 1

FAQ: KSD-072211-GEN-18

พบว่าประสิทธิภาพลดลงในไดร์ฟ SSDNow บางรุ่น หากคุรมีไดร์ฟ SSD รุ่นเก่าที่ไม่มี Garbage Collection ประสิทธิภาพของไดร์ฟ SSD จะลดลงไปตามเวลา ทั้งนี้เนื่องจากระบบจะเขียนทับข้อมูลที่ทำหมายเหตุกำกับสำหรับการลบไว้

ลองใช้เครื่องมือ Secure Erase อย่าง HDDErase เพื่อล้างข้อมูลไดร์ฟและกู้คืนการทำงานสู่สถานะเริ่มต้น

FAQ: KSD-011411-GEN-12

Kingston ตระหนักดีถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นอย่างลับอย่างปลอดภัย Kingston กำหนดมาตรการไว้ชัดเจนเพื่อให้ความมั่นใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทั้งหมดหลังจากมีการส่งคืนไดร์ฟ Solid State (SSD) ให้แก่ส่วนปฏิบัติการ RMA ของเราเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ตามการรับประกัน ในกรณีที่ SSD ส่งถึงศูนย์ซ่อมของบริษัท อุปกรณ์จะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบอย่างละเอียด ระหว่างการทดสอบช่วงแรก ขั้นตอน ATA Secure Erase จะถูกดำเนินการกับ SSD เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด ATA Secure Erase เป็นระบบที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางโดย National Institute of Standards and Technology (NIST 800-88) ในการล้างข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ภายใต้กรอบของกฎหมาย หาก SSD ไม่สามารถใช้การได้ และไม่สามารถผ่านขั้นตอน ATA Secure Erase ตัว SSD จะถูกแยกส่วนประกอบ โดยหน่วยความจำแฟลช NAND จะถูกทำลายทิ้ง

FAQ: KSD-022411-GEN-15

เรามีการจัดทำข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ไว้ให้ในลิงค์ต่อไปนี้สำหรับ V200 series SSD

http://www.kingston.com/us/support/technical/downloads?product=sv200s3&filename=SV200S3_64G_128G_e120506a.iso

เราพบปัญหาทางเทคนิคกับไดร์ฟ SSDNow SV200S3 ของเราในการเขียนข้อมูลต่อเนื่องที่พบว่าความเร็วในการเขียนช้าลงเป็นช่วง ๆ. อัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะช่วยให้ SSD ของคุณเขียนข้อมูลต่อเนื่องได้ที่ความเร็วปกติ และทำให้การอ่านและเขียนข้อมูลสุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น

FAQ: KSD-061212-V200-01

ElectroStatic Discharge, ESD คือการถ่ายประจำของประจุไฟฟ้าสถิตสะสมทั่วไป ESD เป็นปัญหาที่จะต้องใส่ใจเนื่องจากเป็นสิ่งที่อาจทำความเสียหายหรือทำลายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ได้ เหมือนกับการถูเท้าบนพรมแล้วเตะโลหะเข้า ESD อาจเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าถูกช็อต และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ภายในคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

วิธีป้องกัน ESD
วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน ESD คือใช้สายคล้องข้อมือป้องกัน ESD หรือพรมหรือโต๊ะกราวด์ เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ เราจึงได้จัดทำคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยในการลดปัญหาโอกาสการเกิด ESD ให้มากที่สุด

  • การยืน - แนะนำให้ยืนตลอดเวลาระหว่างดำเนินการกับคอมพิวเตอร์ การนั่งบนเก้าอี้มีโอกาสทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้มากกว่า
  • สายต่อ - นำสายต่อต่าง ๆ ออกจากด้านหลังคอมพิวเตอร์ (สายไฟ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ)
  • เสื้อผ้า - อย่าสวมเสื้อผ้าที่นำไฟฟ้ามาก เช่น เสื้อขนสัตว์
  • เครื่องประดับ - เพื่อลด ESD และป้องกันปัญหาอื่น ๆ แนะนำให้นำเครื่องประดับออก
  • สภาพอากาศ - ฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด ESD พยายามอย่าดำเนินการใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ในช่วงฝนฟ้าคะนอง ยกเว้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้ในสภาพอากาศแห้ง อากาศก็อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทุกครั้งที่มีการไหลของกระแสอากาศ (ลม เครื่องปรับอากาศ พัดลม) ที่พัดผ่านพื้นผิวที่มีฉนวน ความชื้นสูงไม่ควรทำให้ประมาท ระมัดระวังปัญหาการสึกกร่อนกับส่วนต่อเชื่อมและหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าต่าง ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESD และการปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้จากไซต์ต่อไปนี้

ESD Association
http://www.esda.org/aboutESD.html

FAQ: KTC-Gen-ESD

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640 (Closed)

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston