คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่นำเสนอ

จะฟอร์แมตแฟลชการ์ดได้อย่างไร

คำเตือน: การฟอร์แมตแฟลชการ์ดเป็นการลบไฟล์ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ด อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่คุณใช้ร่วมกับแฟลชการ์ด (เช่น กล้อง) จะมีระบบสำหรับฟอร์แมตสื่อบันทึกข้อมูล ก่อนใช้ระบบนี้ ให้ตรวจสอบว่าขนาดและประเภทของการ์ดสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้ และตรวจสอบว่าฟอร์แมตที่อุปกรณ์ใช้รองรับกับอุปกรณ์อื่นที่คุณอาจต้องใช้งานด้วย (เช่น กล้องอาจใช้ฟอร์แมต FAT32 แต่ระบบแสดงผลดิจิตอลอาจอ่านได้เฉพาะฟอร์แมต FAT)

ในกรณีที่คุณใช้การ์ดรีดเดอร์และ PC1 เพื่อฟอร์แมตการ์ด ให้ไปที่ "My Computer" สำหรับ XP หรือ "Computer" สำหรับ Vista และ Win7 และเลือกไดร์ฟสำหรับการ์ด เลือกอักขระกำกับไดร์ฟที่ถูกต้อง จากนั้นคลิกขวาที่ไดร์ฟ เลือก "Format" จากเมนู จากนั้นคลิกเลือกโดยคลิกเมาส์ด้านซ้าย

หากคุณใช้การ์ดรีดเดอร์และเครื่อง Mac ให้ไปที่เมนู "Go" จากนั้นดับเบิลคลิกที่ Utilities (หากไม่พบ Utilities ให้ดับเบิลคลิกที่ Applications จากนั้นดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Utilities) ดับเบิลคลิที่ไอคอน Disk Utility จากกล่องโต้ตอบ Disk Utility คลิกหนึ่งครั้งที่พาร์ติชั่นใช้งานของแฟลชการ์ด หมายเหตุ: จะมีรายการสองชุดสำหรับการ์ด ชุดแรกเป็นพาร์ติชั่นใช้งานและชุดที่สองเป็นฉลากกำกับไดร์ฟ คลิกแท็บลบด้านขวาของหน้าจอ ใช้ส่วนแสดงรายการ Volume Format เลือก "MS-DOS File System" จากรายการ คลิก Erase 

FAQ: KFC-012611-GEN-07
แฟลชการ์ดของฉันไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้อีกต่อไปหรือไม่สามารถเรียกดูไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ดได้สามารถกู้ข้อมูลในการ์ดได้หรือไม่

หากคุณมีข้อมูลสำคัญในการ์ด ขอแนะนำให้ใช้วิธีหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้เพื่อกู้ข้อมูล (ดูรายละเอียดด้านล่าง) Kingston ไม่มีบริการกู้คืนข้อมูลจัดให้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรับประกันของเราได้ที่ http://www.kingston.com/company/warranty.asp

    1. ติดต่อบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกู้คืนข้อมูล เช่น Driver Savers ที่ www.drivesavers.com และ Ontrack ที่ www.ontrack.com นี่เป็นผู้ให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้น คุณสามารถค้นหาผู้ให้บริการกู้คืนข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Google
    2. 2. ไปที่ www.download.com และทำการค้นหาผู้ให้บริการกู้คืนข้อมูล จากนั้นดาวน์โหลดยูทิลิตี้สำหรับกู้คืนข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับคุณ แนะนำให้ลองใช้เวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรีเนื่องจากสามารถใช้งานได้เหมือนกับเวอร์ชั่นเต็ม ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว คอมพิวเตอร์จะต้องกำหนดอักขระกำกับไดร์ฟให้กับอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้ หากไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ แนะนำให้ใช้ตัวเลือกที่ #1

FAQ: KFC-012611-GEN-08
กล้องรุ่นเก่ารองรับการ์ด CF ขนาดความจุ 4GB ขึ้นไปหรือไม่

กล้องรุ่นเก่าบางรุ่นที่รองรับการ์ดขนาด 2GB อาจสามารถใช้งานกับการ์ดความจุมากกว่าได้ กรุณาตรวจสอบกับผู้ผลิตกล้องว่าสามารถอัพเดตเครื่องให้รองรับการ์ดที่ความจุมากกว่าได้หรือไม่

FAQ: KFC-012711-CFL-01

คำถามเพิ่มเติม

อุปกรณ์มองไม่เห็นแฟลชการ์ดและแสดงข้อผิดพลาดของการ์ดที่ตัวอุปกรณ์แต่สามารถใช้ได้ตามปกติกับอุปกรณ์อื่นทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

เป็นปัญหาการรองรับการทำงานระหว่างการ์ดและตัวอุปกรณ์ อาจมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ไม่รองรับความจุของการ์ดหรือการ์ดใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าตัวอุปกรณ์ ในบางกรณีอาจต้องมีการอัพเดตอุปกรณ์เพื่อให้สามารถรองรับการ์ดรุ่นใหม่หรือที่มีขนาดใหญ่ได้ ตรวจสอบว่าการ์ดใดบ้างที่อุปกรณ์ของคุณรองรับได้จากผู้ผลิตอุปกรณ์หรือจากเว็บไซต์ของเรา

FAQ: KFC-012711-GEN-04
พิกัด X สำหรับหน่วยความจำแฟลชหมายถึงอะไร

พิกัดตัว X เป็นหน่วยวัดประสิทธิภาพของการ์ด โดยใช้เป็นตัวหารความเร็วในการเขียนข้อมูลของการ์ดที่ 150KB/s* กล่าวคือคุณสามารถระบุความเร็วในการเขียนข้อมูลของการ์ดได้โดยการคูณค่าตัว X ด้วย 150KB/s เช่น

50X = 50(ตัวคูณ) x 150KB/วิ = 7.5 MB/วิ

* 1 KB = 1,000 ไบต์; 1 MB = 1 ล้านไบต์

FAQ: KFC-012611-GEN-05
สามารถบู๊ตเครื่องจากแฟลชการ์ดของ Kingston และตั้งค่าเป็นไดร์ฟภายในหรือใช้เพื่อเรียกใช้ระบบปฏิบัติการได้หรือไม่

ไม่ได้ เราไม่ได้ผลิตแฟลชการ์ดไว้ใช้เป็นอุปกรณ์บู๊ต ดิสก์ภายในหรือสื่อข้อมูลสำหรับประมวลผลระบบปฏิบัติการ

FAQ: KFC-011911-GEN-01
แฟลชการ์ดของฉันไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้อีกต่อไปหรือไม่สามารถเรียกดูไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ดได้สามารถกู้ข้อมูลในการ์ดได้หรือไม่

หากคุณมีข้อมูลสำคัญในการ์ด ขอแนะนำให้ใช้วิธีหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้เพื่อกู้ข้อมูล (ดูรายละเอียดด้านล่าง) Kingston ไม่มีบริการกู้คืนข้อมูลจัดให้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรับประกันของเราได้ที่ http://www.kingston.com/company/warranty.asp

    1. ติดต่อบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกู้คืนข้อมูล เช่น Driver Savers ที่ www.drivesavers.com และ Ontrack ที่ www.ontrack.com นี่เป็นผู้ให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้น คุณสามารถค้นหาผู้ให้บริการกู้คืนข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Google
    2. 2. ไปที่ www.download.com และทำการค้นหาผู้ให้บริการกู้คืนข้อมูล จากนั้นดาวน์โหลดยูทิลิตี้สำหรับกู้คืนข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับคุณ แนะนำให้ลองใช้เวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรีเนื่องจากสามารถใช้งานได้เหมือนกับเวอร์ชั่นเต็ม ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว คอมพิวเตอร์จะต้องกำหนดอักขระกำกับไดร์ฟให้กับอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้ หากไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ แนะนำให้ใช้ตัวเลือกที่ #1

FAQ: KFC-012611-GEN-08
แฟลชการ์ดขนาดเกินกว่า 32GB แสดงผลว่าไม่ได้ฟอร์แมตที่อุปกรณ์ใช้งานหลังฟอร์แมตแล้วใน Windows ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

อุปกรณ์หลายตัวที่ใช้แฟลชการ์ดจะรู้จักเฉพาะระบบไฟล์ FAT32 Windows จะรับระบบไฟล์เริ่มต้นเป็น exFAT สำหรับไดร์ฟบันทึกข้อมูลต่อพ่วงขนาดเกินกว่า 32GB และจะไม่สามารถเลือกเป็น FAT32 ได้ ขณะใส่การ์ดเข้าที่อุปกรณื การ์ดจะแสดงผลว่าไม่ได้ฟอร์แมต วิธีที่ดีที่สุดคือการฟอร์แมตการ์ดในอุปกรณ์ที่ใช้กับการ์ดเป็นหลัก

FAQ: KFC-070513-GEN-09

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ไลฟ์แชทกับฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

แชทตอนนี้
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640