ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงาน การใช้ไซต์นี้จะถือว่าคุณให้ความยินยอมตามนี้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กรุณาศึกษานโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราฉบับอัพเดตล่าสุด

New York State Department Of Financial Services 23 NYCRR 500

(มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์: 15 กุมภาพันธ์ 2018) มีผลกับหน่วยงานทุกแห่งในนิวยอร์กที่ประมวลผลข้อมูลองค์กร/ข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 โดยมีกำหนดเวลาเตรียมการปรับใช้ 180 ไว้)

เงื่อนไขด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานให้บริการด้านการเงิน
ได้มาตรฐานของ Kingston

Encrypted lineup

จัดการภัยคุกคามและช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ

มีหลากหลายรุ่นตามความต้องการทั้งสำรองใช้งานส่วนตัว สำหรับองค์กรหรือภาครัฐ

 • สื่อบันทึกข้อมูล USB แบบเข้ารหัสที่ได้มาตรฐาน 100%
 • ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์
 • ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Compliance logos

NYDFS - 23 NYCRR 500: ข้อสำคัญ 5 ประการที่ควรทราบ:

ประเด็นสำคัญ 5 ประการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณผ่านเกณฑ์มาตรฐาน:

 1. เข้ารหัสข้อมูลที่อ่อนไหวทั้งระหว่างนำส่งและพักเก็บไว้ (มาตรา 500.15 เรื่องการเข้ารหัสข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ)
 2. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (CISO)
 3. กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
 4. ปรับใช้นโยบายความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
 5. การกำกับดูแลผู้ให้บริการจากภายนอก
  • ครอบคลุม:
   • การทดสอบการเจาะระบบประจำปี
   • การประเมินความเสี่ยงปีละสองครั้ง

New York State Seal

มีโทษใดบ้างหากไม่ปฏิบัติตาม

มีโทษใดบ้างหากไม่ปฏิบัติตาม

ภายใต้แผนของ DFS ใหม่ ผู้บริหารของบริษัทจะต้องรับรองการควบคุมมาตรฐาน NY DFS เป็นประจำทุกปี

 • หากพบว่าการรับรองมาตรฐานเหล่านี้ไม่ถูกต้อง สามารถชี้มูลอ้างอิงเพื่อให้ DFS หรือผู้บริโภคเรียกร้องสิทธิ์กับทางธนาคาร บริษัทประกันและสถาบันการเงินอื่น ๆ กรณีละเมิดการรับรองเหล่านี้ หมายเหตุกำกับข้อเสนอว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด “ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ครอบคลุมทั้ง:
  • ยกตัวอย่างเช่น New York Banking Law, New York Insurance Law
  • มีกำหนดโทษทางแพ่งและทางอาญาสำหรับกรณีจงใจแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จให้แก่ DFS
ฉันต้องทราบอะไรบ้าง
ไฮไลท์
 • อ้างอิงจากมาตรฐาน NIST
 • ข้อเสนอแบบเหมารวมมีผลกับธนาคาร บริษัทประกันและหน่วยงานด้านการเงินอื่น ๆว่าจะต้องรับผิดชอบด้านการป้องกันข้อมูลที่อยู่ระหว่างนำส่งและพักเก็บไว้
 • การติดต่อเสนอให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ารหัสข้อมูลที่อ่อนไหวทั้งระหว่างนำส่งและพักเก็บไว้
 • มีผลกับ Wall Street และบริษัทประมาณ 1,900 แห่งที่มีทรัพย์สินมากถึง 2.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (USD)
 • มีผลกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบกรณีละเมิด โดยจะต้องมีมาตรการตรวจติดตามและแผนดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงระดับคณะกรรมการบริหาร
 • บริษัทต่าง ๆ จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายการจัดการและปรับปรุงมาตรการการกำกับดูแลผู้ให้บริการโดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการติดต่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน
การเข้ารหัสข้อมูล

การเข้ารหัสข้อมูล

 • ไดร์ฟ USB เข้ารหัส Kingston และ IronKey เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกำหนดมาตรฐานในการเข้ารหัสข้อมูล
 • การติดต่อเสนอให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ารหัสข้อมูลที่อ่อนไหวทั้งระหว่างนำส่งและพักเก็บไว้ (Section 500.15 เรื่องการเข้ารหัสข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ)
  • Section 500.15 เรื่องการเข้ารหัสข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ
   • (ก) ภายใต้แผนการดูแลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต และตามข้อมูลการประเมินความเสี่ยง หน่วยงานที่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่ละแห่งจะต้องกำหนดมาตรการควบคุม รวมทั้งการเข้ารหัส เพื่อปกป้องข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะที่ถือครองหรือถ่ายโอนโดยหน่วยงานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ทั้งในการส่งไปยังเครือข่ายภายนอกหรือในการจัดเก็บภายใน
 • กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ประมวลผลหรือเก็บรักษาข้อมูลระบุตัวบุคคลจะต้องกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย
 • หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องกำหนดมาตรฐานการเข้ารหัสที่ดีขึ้นในสัญญาข้อตกลงกับผู้ให้บริการจากภายนอก (Section 500.11 นโยบายการรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการจากภายนอก)
  • หน่วยงานที่มีผู้ให้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบว่าผู้ให้บริการแต่ละรายปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้ารหัสข้อมูลหรือไม่
   • Section 500.11 นโยบายการรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการจากภายนอก
    • (2) นโยบายและกระบวนการสำหรับผู้ให้บริการจากภายนอกสำหรับใช้การเข้ารหัสตามที่กำหนดใน Section 500.15 นี้เพื่อปกป้องข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะระหว่างการนำส่งและเก็บรักษา
จะส่งผลต่อธุรกิจของฉันอย่างไรบ้าง
 • ธุรกิจในกลุ่มธนาคาร ประกันภัยและสถาบันการเงินอื่น ๆ ในเมืองนิวยอร์ก หรือหากคุณให้บริการหรือมีสัญญาข้อตกลงเป็นผู้ให้บริการกับหน่วยงานเหล่านี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้
 • นอกจากนี้คุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ในการกำหนดระบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยและเข้ารหัสส่วนการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ
 • กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ประมวลผลหรือเก็บรักษาข้อมูลระบุตัวบุคคลจะต้องกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย
ธุรกิจของฉันจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
 • จัดทำแผนผังโครงสร้างผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล
 • บันทึกประวัติและกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ของบริษัทภายใต้นโยบายดูแลความปลอดภัยข้อมูลของคุณ รวมทั้งใช้การเข้ารหัสข้อมูลร่วมด้วย ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ SSD แฟลชไดร์ฟ USB คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
 • การวิเคราะห์รายการคงคลัง
  ประเมินปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวม
 • ล้างข้อมูล
  ทำลายข้อมูลจัดเก็บแยกที่ไม่จำเป็นที่สามารถระบุตัวบุคคล (PII)
 • ผู้กำกับดูแลข้อมูล
  พิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและประเมินผลกระทบ
 • สัญญาข้อตกลง
  ปกป้องธุรกิจของคุณในอนาคตโดยการปรับใช้นโยบายภาคบังคับต่าง ๆ หลังวันบังคับใช้เดือนกุมภาพันธ์ 2018
 • การละเมิดข้อมูล
  ข้อบังคับกำหนดให้มีการแจ้งเหตุภายใน 72 ชั่วโมง

แนวทางแก้ไข - กำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม มาตรฐานด้านเทคนิคและนโยบายต่าง ๆ เช่น การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลระบุตัวบุคคล (PII) เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการละเมิดมาตรฐาน เพิ่มเติม

การแจ้งกรณีละเมิด

การแจ้งกรณีละเมิดข้อมูลจะต้องมีขึ้นภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากทราบเหตุละเมิดหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องแจ้งกับ DPA หากไม่คาดว่าอาจกระทบสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ

สิทธิ์ของผู้บริโภค
ข้อมูลระบุตัวบุคคล (PII) คืออะไร

ข้อมูลระบุตัวบุคคล (PII) หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (SPI) ตามที่ระบุในกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของสหรัฐฯ คือข้อมูลที่หากใช้โดยตัวมันเองหรือร่วมกับข้อมูลอื่่นแล้วสามารถระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อหรือระบุสถานที่ของบุคคลหรือใช้ระบุตัวบุคคลได้ผ่านเนื้อหาในภาพรวม

 • ข้อมูลระบุตัวบุคคล (PII) หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (SPI) ตามที่ระบุในกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของสหรัฐฯ คือข้อมูลที่หากใช้โดยตัวมันเองหรือร่วมกับข้อมูลอื่่นแล้วสามารถระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อหรือระบุสถานที่ของบุคคลหรือใช้ระบุตัวบุคคลได้ผ่านเนื้อหาในภาพรวม http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-122.pdf )

สิทธิ์ของผู้บริโภค

นโยบายความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

(จาก “Cybersecurity requirements for financial services companies”: https://dfs.ny.gov/docs/legal/regulations/adoptions/dfsrf500txt.pdf )

 • หน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์แต่ละแห่งจะต้องปรับใช้และกำกับดูแลเอกสารระบุนโยบายที่ผ่านการรับรองโดยผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานของตน (หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง) หรือหน่วยงานกำกับดูแลเทียบเท่า โดยกำหนดนโยบายและกระบวนการของหน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์ในการปกป้องระบบสารสนเทศและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศเหล่านี้

(ก) การดูแลความปลอดภัยของข้อมูล

(ข) การกำกับดูแลและแยกประเภทข้อมูล

(ค) คลังข้อมูลและการจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ

(ง) การควบคุมการใช้งานและการจัดการส่วนการแสดงตัวตน

(จ) การวางแผนและจัดสรรทรัพยากรด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้ระบบจากภัยพิบัติ

(ฉ) การทำงานของระบบการทำงานต่าง ๆ และข้อกังวลด้านความพร้อมใช้งาน

(ช) การรักษาความปลอดภัยของระบบการทำงานและเครือข่าย

(ซ) การตรวจติดตามระบบการทำงานและเครือข่าย

(ฌ) การพัฒนาและรับรองคุณภาพของระบบการทำงานและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ

(ญ) การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและระบบควบคุมแวดล้อมต่าง ๆ

(ฎ) การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า

(ฏ) การจัดการผู้ให้บริการและผู้ให้บริการจากภายนอก

(ฐ) การประเมินความเสี่ยง

(ฑ) การจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

กำหนดเวลาที่สำคัญภายใต้แผนงานควบคุมความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์รัฐนิวยอร์ก (23 NYCRR Part 500)
 • 1 มีนาคม 2017 - 23 NYCRR Part 500 จะเริ่มมีผลบังคับใช้
 • 28 สิงหาคม 2017 - สิ้นสุดระยะเวลาเตรียมความพร้อม 180 วัน หน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใ 23 NYCRR Part 500 ยกเว้นมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • 15 กุมภาพันธ์ 2018 - หน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องส่งหนังสือยืนยันการรับรองครั้งแรกภายใต้ 23 NYCRR 500.17(b) ณ หรือก่อนกำหนดวันที่นี้
 • 1 มีนาคม 2018 - สิ้นสุดระยะเวลาเตรียมความพร้อมหนึ่งปี หน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน sections 500.04(b), 500.05, 500.09, 500.12 และ 500.14(b) ของ 23 NYCRR Part 500
 • 3 กันยายน 2018 - สิ้นสุดระยะเวลาเตรียมความพร้อมสิบแปดเดือน หน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน sections 500.06, 500.08, 500.13, 500.14(a) and 500.15 ของ 23 NYCRR Part 500
 • 1 มีนาคม 2019 - สิ้นสุดระยะเวลาเตรียมความพร้อมสองปี หน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน 23 NYCRR 500.11

ข้อมูลนี้จัดไว้ให้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น Kingston ไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำทางกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม NYDFS ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NYDFS ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่: http://www.dfs.ny.gov/about/cybersecurity.htm

    Back To Top