Günlük Sürücü Yazması (Drive Writes Per Day - DWPD)