Bu sitede, gelişmiş özellikler ve işlevler sunmak için tanımlama bilgileri (cookie) kullanılmaktadır. Bu siteyi kullanarak buna izin vermektesiniz. Gizliliğinize ve veri güvenliğinize önem veriyoruz. Her ikisi de yeni güncellendiğinden lütfen Tanımlama Bilgisi (Cookie) Politikasını ve Gizlilik Politikasını gözden geçiriniz.

Magnuson-Moss Garanti Yasası

Magnuson-Moss Garanti Yasası

Kingston, zaman zaman bilgisayar sistemi üreticilerinin satış temsilcilerinin, müşteriye (bir son kullanıcı, satıcı ya da sistem birleştirici olabilir), sistem üreticisinin bilgisayar sisteminde başka marka bellek kullanması durumunda, sistem üreticisinin garantisinin geçersiz hale gelebileceğini söylediğini duymaktadır. Bu taktikle satış temsilcisi, müşteriyi, genellikle Kingston ürünlerinden çok daha yüksek fiyatlara sistem üreticisinin bellek modüllerini alması için yönlendirmeye çalışmaktadır. Bir sistem üreticisi bu tür bir garanti tehdidini, kalite ve fiyatla rekabet etmek yerine müşterilerin kafasına korku, belirsizlik ve şüphe yaymak için kullanabilir ("Korku, Belirsizlik ve Şüphe ile pazarlama").

Hukuk dilinde bu tür yöntemlere "bağlayıcı satış koşulu" adı verilmektedir. Genel olarak bu tür koşullar koymak yasalara aykırıdır. Bu tür eylemler, 1975 tarihli Magnuson-Moss Garanti Yasası'nın 102(c) bölümü (15 Birleşik Devletler Yasaları bölüm 2302(c)) uyarınca, tüketici pazarlarında özel olarak yasaklanmıştır. İş istasyonu ve sunucu pazarlarında bu tür taktikler Sherman Tekelcilik Karşıtı Yasası'nın 1. ve 2. bölümlerini (15 Birleşik Devletler Yasaları 1. ve 2. bölüm) ihlal etmektedir. Bir Birleşik Devletler Üst Mahkemesinin karar verdiği gibi:

"Geçersiz bağlayıcı düzenlemenin temel özelliği, satıcının, bağlayıcı ürün [burada, bilgisayar sistemi] ürün üzerindeki kontrolünü, alıcının aslında istemediği ya da başka yerden, başka koşullarla almayı tercih edebileceği bağlanan ürünün [burada, sistem üreticisi tarafından satılan bellek modülü] alıcı tarafından satın alınmaya zorlamak için kullanmasıdır. Bu tür bir "zorlama" var olduğunda, piyasadaki [bellek modülü] için rekabet sınırlandırılmış olmakta ve Sherman Yasası ihlal edilmektedir. Jefferson Parish Hospital Bölge No. 2 v. Hyde, 466 ABD 2 (1984).

Tekelcilik karşıtı yasaları ihlal eden şirketler ve bireyler, verilen zararın üç katının uygulanması dahil olmak üzere birçok cezaya maruz kalırlar. Burada önemli nokta, yasallıkları ne olursa olsun, bu tür satış taktiklerinin amacının, bilgi sahibi olmayan satın alıcıların, bellek yükseltmeleri için normalde harcayacaklarından çok daha fazlasını harcatmaya yönelik tehdit ve baskı oluşturmak olmasıdır.

Kingston, müşteri tercihlerini sonuna kadar desteklemektedir ve ister son kullanıcı, satıcı ya da isterse sistem birleştirici olsun tüm tüketicilerin, tehditlere ve yanlış bilgilendirmelere maruz kalmadan uyumlu bellek modüllerini satın almakta özgür olmaları gerektiğine inanmaktadır. Kuruluşundan bu yana Kingston, güvenilirlik konusuna çok önem vermiştir. Kingston modülleri, takılacakları sistemin ya da sistemler sınıfının özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmışlardır. Belleklerimizin güvenilirliği ve uyumluluğu %100 test edilmiştir. Ayrıca tüm Kingston bellek modülleri, ömür boyu garantilidir.

Garantiyle ilgili daha fazla bilgi almak için bu konudaki diğer yazıları okumak isteyebilirsiniz.

Kingston bellekleri, garantimi geçersiz hale getirmez.

Magnuson-Moss Yasası'nı Anlayın

Magnuson Moss Soru-Cevap
Magnuson Moss Yasası nedir?

Federal Ticaret Komisyonu Magnuson-Moss Yasası, tüketicileri korumaya yöneliktir. 1975 yılında çıkartılan bu yasa, tüketici garantilerinde bağlayıcı satış koşullarına yer VERİLEMEYECEĞİNİ belirtmektedir. Üreticiler, garantilerinin geçerliliğini koruması için tüketicilerin parça ya da hizmet satın almasını isteyemez.

Aslında yasa, garantiyi veren tarafın, ürününü (bir sunucu) satın almış olan bir tüketiciden, orijinal ürünün garantisinin sürdürülmesi için orijinal ürünle birlikte kullanılacak ek bir ürün ya da hizmet (OEM bellek) satın almasını isteyemeyeceğini söylemektedir.

Diğer bir deyişle sistemin garantisinin sürdürülmesi için sizden sunucu üreticisinin belleklerini eklemenizin istenemeyeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca sunucu üreticisi, diğer "marka" çevre birimleri kullanıldığında sistem garantisinin geçersiz kalacağını söyleyemez.

Örneğin:
Eğer ABC marka bir bilgisayar aldıysanız ancak XYZ marka bellek kullanmayı tercih ederseniz ABC şirketi, garantiyi geçersiz kabul edemez ya da ABC bilgisayarınıza servis vermeyi reddedemez.

Magnuson-Moss Yasasına ek olarak, garantisini, kendi cihazlarının alınması koşuluna dayandıran üreticiler, tekelciliği önleme yasalarını çiğniyor olabilir.

Kingston Sunucu Belleği ve Sunucu Garantileri

Kingston sunucu bellekleri kullanmam, sunucumun garantisini geçersiz duruma getirir mi?

HAYIR!

Eğer bir Sony® müzik setine Duracell® pil takarsanız, müzik setinin garantisi geçersiz kalır mı? Ya da Nissan Maxima® aracınıza Kenwood® müzik seti takarsanız, aracınızın garantisi geçersiz kalır mı? HAYIR!

Sistem OEM üreticisi ile aramızda bir servis sözleşmesi varsa ama sunucularımı yükseltmek için Kingston sunucu bellekleri satın almak istersem ne olacak?

Sorun yok! Belleğini kendiniz takabilirsiniz ya da servis sağlayıcınız OEM olduğundan ve belleği sunucunuza takmayabileceğinden, belleği takması için bir Alphaserv.com servis teknisyeni gönderebiliriz. Bu hizmetin sağlanması genellikle 24 saat sürmektedir. Daha fazla bilgi için satış temsilcinizle görüşün.

Bir servis sözleşmesi yapmak için görüşürken, OEM, başka firmaların belleklerini kullanamayacağımı söylerse ne yapabilirim?

Siz müşterisiniz! OEM, bellek takma nedeniyle satışı kaybetmek istemeyecektir. Bir müşteri olarak servis sözleşmenizin koşullarını belirleme hakkına sahipsiniz.

Sunucuları ve sistemleri için belirli bir OEM kullanan ve standart parça listelerine Kingston bellekleri ekleten birçok Kingston müşterisi bulunuyor.

Bir sorun olur ve sunucum bozulursa ve OEM servis teknisyeni, başka bir firmanın belleği takılı olduğu için sistemime bakmayı reddederse ne olacak?

Tüm sunucular, sunucu yönetim araçları yüklü halde satılmaktadır. Bu araçlar, sorunları tespit etmenizde ve ağınızda nerede sorun çıkma riskinin bulunduğunu belirlemenizde size yardımcı olur. Sunucu yönetim araçları, bellek üreticisi ne olursa olsun bellek hatalarını tespit etmek için de tasarlanmışlardır.

Kingston Technology sunucu bellekleri, tüm popüler sunucu yönetimi araçları tarafından tanınmaktadır. Teknisyene, OEM sunucu yönetim aracını çalıştırdığınızı ve herhangi bir bellek hatası olmadığını söyleyebilirsiniz.

Çok az bir ihtimal de olsa, bir erken arıza uyarısı olduğunda Kingston Technology, sunucunuzun en kısa zamanda çalışır duruma gelmesi için çapraz değiştirmeli bir RMA (Ürün Geri Gönderme Onayı) verecektir.

Tüm kayıtlı ticari markalar ve ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülküdür.

Magnuson-Moss Garanti Yasasını Anlama

Magnuson-Moss Garanti Yasası, tüketici ürünleri garantilerini yöneten bir federal yasadır. 1975 yılında Kongre'den geçen yasa, tüketici ürünleri üreticilerinin ve satıcılarının, tüketicilere garanti kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler vermesini gerektirmektedir. Ayrıca yazılı garantiler uyarınca hem tüketicilerin haklarını hem de garanti verenlerin yükümlülüklerini etkilemektedir.

Yasayı anlamak için Kongre'nin yasayı hangi amaçla çıkarttığını anlamak yararlı olabilir. Öncelikle Kongre, tüketicilerin garanti kuralları ve koşulları hakkında tam olarak bilgi sahibi olmalarının sağlanmasını amaçlamaktaydı. Tüketicilere, bir ürünü satın almadan önce ürünün garanti kapsamını öğrenmeleri için imkan sağlayan Yasa, ürünlerinde bir sorun olduğunda tüketicilerin neler bekleyebileceğini öğrenmesine olanak tanımakta ve böylece müşteri memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olmaktadır.

İkincisi Kongre, tüketicilerin, bir ürünü satın almadan önce garanti kapsamlarını karşılaştırmalarına olanak sağlamak istedi. Karşılaştırma sayesinde tüketiciler, kendi gereksinimlerine göre fiyat, özellikler ve garanti kapsamı açısından en uygun ürünü seçebilmektedir.

Üçüncüsü Kongre, garanti kapsamı alanında rekabeti teşvik etmeyi amaçladı. Tüketicilerin garanti bilgilerini öğrenmelerini sağlayan Yasa, garanti kapsamı temelinde satış promosyonunu ve şirketler arasında, çeşitli garanti kapsamı seviyeleri sayesinde tüketici isteklerini karşılamak için rekabete girmesini teşvik etmektedir.

Son olarak Kongre, şirketlerin garanti yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmeleri ve her türlü anlaşmazlığı tüketiciler açısından en az bekleme süresi ve en az masrafla çözmeleri konusunda var olan teşvikleri güçlendirmek istedi. Dolayısıyla Yasa, garanti koşullarının yerine getirilmemesi durumunda tüketicilerin dava açabilmelerini kolaylaştırmanın yanı sıra, şirketlerin, sorunların, mahkemeye gitmeden, masrafsız ve gayriresmî yollardan çözecek yöntemler belirlemesi için bir çerçeve de oluşturmaktadır.

Magnuson-Moss Yasası Neleri Gerektirmemektedir

Yasanın bir işadamı olarak sizi nasıl etkilediğini anlamak için önce yasanın neleri gerektirmediğini anlamak yararlı olacaktır.

Öncelikle Yasa, herhangi bir işletmenin yazılı bir garanti vermesini gerektirmemektedir. Bu yasa işletmelerin, ürünlerine yazılı olarak garanti vermek isteyip istemediklerini belirlemesine olanak tanımaktadır. Ancak bir işletme bir tüketici ürününe yazılı bir garanti vermeye karar verdiğinde, işletmenin Yasa'ya uygun hareket etmesi gerekmektedir.

İkinci olarak Yasa, sözlü garantiler açısından geçerli değildir. Yalnızca yazılı garantiler kapsama altındadır.

Üçüncüsü, Yasa, hizmetlerle ilgili garantilerde geçerli değildir. Yalnızca mallar için verilen garantilerde geçerlidir. Ancak eğer garantiye, hem onarım için sağlanan parçalar hem de o onarımla ilgili işçilik dahilse, Yasa sizin için geçerlidir.

Son olarak, Yasa tekrar satış ya da ticari amaçlı satılan ürünlerin garantileri için geçerli değildir. Yasa, yalnızca tüketici ürünlerinin garantileri için geçerlidir. Yani yalnızca kişisel, aile ya da evsel amaçlı kullanılan somut bir mala verilen garantiler için geçerlidir. (Bunlara, gerçek somut bir mala takılı ya da birleştirilmiş mallar da dahildir.) Ancak Yasa'nın belirli bir ürün için geçerliliği, o satın alan kişinin ürünü nasıl kullanacağına bağlı değildir.

Bu kılavuzun bundan sonraki bölümü, Magnuson-Moss Garanti Yasası'nın, garanti verenler açısından neleri gerektirdiğini, neleri yapmalarını yasakladığını ve garanti ile ilgili anlaşmazlıkları nasıl etkilediğini açıklamaktadır.

Magnuson-Moss Yasası Neleri Gerektirmektedir

Kongre, Magnuson-Moss Garanti Yasasını geçirirken, garanti verenlerin karşılaması gereken bir dizi gereksinim belirlemiştir. Kongre aynı zamanda FTC'nin, diğer gereksinimleri kapsaması için kurallar hazırlaması talimatı vermiştir. FTC, Yasa'ya bağlı olarak üç Kural belirlemiştir: Tüketici Ürünü Yazılı Garanti Kurallarının ve Koşullarının Açıklanması Kuralı (Açıklanma Kuralı), Yazılı Garanti Koşullarının Satış Öncesinde Görülebilmesi Kuralı (Satış Öncesi Görme Kuralı) ve Gayriresmî Anlaşmazlık Çözme İşlemleri Kuralı (Anlaşmazlık Çözme Kuralı). Ayrıca FTC, Yasa'nın bazı koşullarını açıklığa kavuşturan ve bazı kurallarını açıklayan bir yorum kuralı da belirlemiştir. Bu bölümde, Yasa'daki tüm gereksinimler ve Kurallar özetlenmektedir.

Yasa ve Kurallar, garanti veren ya da satıcı olarak sizin açınızdan geçerli olabilecek üç temel gereksinim ortaya koymaktadır.

 • Bir garanti veren olarak, verdiğiniz yazılı garantiyi "tam" ya da "sınırlı" olarak belirlemeniz ya da adlandırmanız gerekmektedir

 • Bir garanti veren olarak, verdiğiniz garantinin kapsamı ile ilgili belirli bilgileri, tek, açık ve kolay okunabilir bir belge halinde sunmanız gerekmektedir.

 • Bir garanti veren ya da satıcı olarak, garantili ürünlerinizin satıldığı yerde, tüketicilerin ürünleri almadan önce okuyabilmeleri için garanti belgelerini hazır bulundurmanız gerekmektedir.

Yasa tarafından belirtilen adlandırma gereksinimi, 10 $'dan daha pahalı tüketici ürünlerine verilen tüm yazılı garantiler için geçerlidir. Ancak FTC Kuralları tarafından belirlenen açıklama ve satış öncesi görülebilme gereksinimleri 15 $'dan daha pahalı tüketici ürünlerine verilen tüm yazılı garantiler için geçerlidir. Bu üç genel gereksinim, aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır.

Magnuson-Moss Yasası Nelere İzin Vermemektedir

Magnuson-Moss Yasasında üç yasaklama bulunmaktadır. Bunlar zımni garantiler, "bağlayıcı satış" adı verilen koşullar ve aldatıcı ya da yanlış yönlendirici garanti koşullarıdır.

Zımni Garantilerin Reddi ya da Değiştirilmesi

Yasa, yazılı garanti verenlerin, zımni garantileri reddetmesini ya da değiştirmesini yasaklamaktadır. Yani, yazılı garantiniz ne kadar geniş ya da dar olursa olsun, müşterileriniz her zaman zımni satılabilirlik garantisinin temel koruması altında olacaktır. Bu durum, Garantilerin Anlaşılması'nda açıklanmaktadır.

Ancak zımni garantilerde bir tek izin verilen değişiklik bulunmaktadır. Eğer bir "sınırlı garanti" sunarsanız, yasalar zımni garantilerin süresini, sınırlı garantinizin süresiyle sınırlandıracak bir madde eklemenize izin vermektedir. Örneğin eğer iki yıllık bir sınırlı garanti sunuyorsanız, zımni garantileri iki yılla sınırlandırabilirsiniz. Ancak eğer "tam" yazılı garanti sunuyorsanız, zımni garantilerin süresini sınırlandıramazsınız. Bu durum, Garantilerin "Tam" ya da "Sınırlı" olarak Adlandırılması konusunda açıklanmaktadır.

Eğer bir tüketici ürününü, ürünün üreticisi tarafından verilen bir yazılı garanti ile satıyorsanız ancak ürüne yazılı olarak garanti vermiyorsanız, zımni garantileri reddedebilirsiniz. (Bunlar, aksi takdirde üreticinin değil satıcının sorumlu olacağı zımni garantilerdir.) Ancak sattığınız ürünlere garanti verseniz de vermeseniz de müşterilerinize, ürün üreticilerinden aldığınız yazılı garantilerin bir kopyasını vermeniz gerekmektedir.

"Bağlayıcı Satış" Koşulları

Genel olarak bağlayıcı satış koşullarına izin verilmemektedir. Bu tür koşullar, garantili ürünü satın alan kişinin, garanti kapsamı altında sorunlarının çözülmesine hak kazanmak için garanti edilen ürünle birlikte kullanmak üzere belirli bir şirketten bir mal ya da hizmet almasını gerektirir. Aşağıda, yasaklanmış bağlayıcı satış koşullarıyla ilgili örnekler verilmektedir.

Yeni Plenum Marka Elektrikli Süpürgenizin garantisinin geçerliliğini sürdürebilmesi için orijinal Plenum Marka Filtre Torbaları kullanmanız gerekmektedir. Great American Maintenance Company, Inc. tarafından masrafları size ait olmak üzere düzenli bakım yaptırmamanız, bu garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Bağlayıcı satış koşulunu kullanamazken, verdiğiniz garantinin, ürününüz için uygun olmayan yedek parçaların, onarımların ya da bakım işlemlerinin kullanımını kapsamaması gerekmektedir. Aşağıda, bu tür unsurların kapsamını hariç tutan, izin verilebilir bir koşul örneği verilmektedir.

AudioMundo Müzik Sisteminiz için gerekli bakım ya da onarımlar herhangi bir şirket tarafından yapılabilecek olmasına karşın, yalnızca yetkili AudioMundo bayilerini kullanmanızı önermekteyiz. Uygun olmayan ya da yanlış yapılan bakım ya da onarımlar bu garantinin geçersiz hale gelmesine neden olur.

Bağlayıcı satış koşullarına genel olarak izin verilmiyor olmasına karşın, ürünün, beliril bir parça ya da servis olmadan düzgün çalışmayacağı konusunda FTC'yi tatmin edecek bir açıklama gösterebilirseniz, garantinize böyle bir koşul ekleyebilirsiniz. Eğer böyle bir durumunuz olduğuna inanıyorsanız, FTC Tüketicinin Korunması Bürosu'nun garanti personeli ile iletişim kurarak, bağlayıcı satış yasağından feragat etmek için nasıl başvurabileceğinizle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Aldatıcı Garanti Koşulları

Garantilerde aldatıcı ya da yanlış yönlendirici koşullar bulunmaması gerekmektedir. Bir garanti kapsamı sunuyormuş gibi görünen ancak hiçbir garanti kapsamı sunmayan bir garanti veremezsiniz. Örneği, hiçbir hareketli parçası olmayan bir elektronik ürüne yalnızca "hareketli parça" garantisi vermek, aldatıcı ve yasadışı olacaktır. Benzer bir şekilde, garanti verenin, sağlamak amacında olmadığı ya da sağlayamayacağı bir hizmet taahhüt etmesi, aldatıcı ve yasadışı olacaktır.

Magnuson Moss Yasası Garanti Konusunda Anlaşmazlıkları Nasıl Etkilemektedir

Magnuson-Moss Garanti Yasasının diğer iki özelliği de garanti verenler açısından önemlidir. Öncelikle Yasa, tüketicilerin çözülmeyen bir garanti sorununu mahkemeye taşımasını kolaylaştırmaktadır. İkinci olarak, şirketlerin yasal işlemlere kıyasla daha az resmî ve dolayısıyla daha az maliyetli bir alternatif kullanmaya teşvik etmektedir. Sorun çözme mekanizmaları olarak bilinen bu tür alternatifler, garanti ile ilgili birçok şikayetin mahkemeye ulaşmadan önce çözülmesinde kullanılabilmektedir.

Tüketici Davaları

Yasa, garanti ihlallerini, federal yasaların ihlali durumuna getirerek ve tüketicilerin, mahkeme masraflarını ve makul avukat ücretlerini geri almalarını sağlayarak, satın alanların, konuyu mahkemeye taşımalarını kolaylaştırmaktadır. Yani yazılı ya da zımni bir garantinin ihlalinden dolayı bir mahkemeyi kaybederseniz, avukat ücretleri dahil olmak üzere müşterinin konuyu mahkemeye taşımak için yaptığı tüm masrafları ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Yasanın belirttiği katı federal yargılama gereksinimleri nedeniyle Magnuson-Moss ile ilgili birçok dava, eyalet mahkemelerine getirilmektedir. Ancak, çok sayıda tüketiciyi ilgilendiren büyük davalar, Yasa uyarınca grup davası olarak federal mahkemelere getirilebilmektedir.

Tüketici dava koşulları, verdiğiniz garanti ya da işiniz üzerindeki etkisi çok az olmasına karşın, garantiyle ilgili sorunlar yaşadığınızda bunları bilmeniz önemlidir.

Tüketici Davalarına Alternatifler

Yasa, garanti ihlali durumunda tüketici davalarının açılmasını kolaylaştırıyor olmasına karşın asıl amacı garantiyle ilgili hukuk işlerini arttırmak değildir. Bunun aksine Yasa, şirketleri, müşterileriyle yaşadığı garantiyle ilgili sorunlarını çözmek için daha gayriresmî çözüm yolları kullanmaya teşvik etmektedir. Temel olarak gayriresmî bir sorun çözme mekanizması, iki tarafın arasında çözemediği garanti sorunlarını çözmek için çalışan bir sistemdir. Bu mekanizmalar, Better Business Bureau gibi ayrı bir üçüncü şahıs ya da tek işi gayriresmî çözüm sistemlerini yönetmek olan çalışanlara sahip bir şirket tarafından kullanılabilir. Ayrı üçüncü şahıs, garanti sorunlarını çözmek için arabuluculuk, uzlaştırma ve hakemlik yöntemlerini kullanabilir.

Yasa, garantilerde, tüketicilerden, garantiyle ilgili sorunlarını mahkemeye gitmeden önce gayriresmî anlaşmazlık çözme mekanizmaları yoluyla çözmeye çalışmalarını gerektirecek hükümler olmasına izin vermektedir. (Bu koşul, Magnuson-Moss Yasasına bağlı davalar için geçerlidir.) Eğer garantinize bu tür bir gereksinim eklerseniz, anlaşmazlık çözme mekanizmanızın, FTC'nin Gayriresmî Anlaşmazlık Çözme İşlemleri Kuralları'nda (Anlaşmazlık Çözme Kuralı) belirtilen gereksinimleri karşılaması gerekmektedir. Kısaca Kural'a göre bir mekanizma aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

 • Tüm anlaşmazlıkları çabuk biçimde çözebilmek için yeterli kaynağa ve personele sahip olmalıdır;

 • Tüketiciler tarafından ücretsiz olarak kullanılabilmelidir;

 • İlgili taraflardan etkilenmeden anlaşmazlıkları bağımsız olarak çözebilmelidir;

 • Yazılı yöntemleri takip etmelidir;

 • Bir anlaşmazlık bildirisi aldığında her iki tarafı da bilgilendirmelidir;

 • Her bir anlaşmazlıkta adil ve çabuk biçimde karar vermek için tüm gerekli bilgileri toplayabilmeli, araştırabilmeli ve organize edebilmelidir;

 • Her iki taraf da konuyu kendi tarafından anlatma, destekleyici malzemeler verme ve diğer tarafın ortaya koyduğu noktalara karşı savunma yapma hakkı verilmelidir (mekanizma, yalnızca her iki taraf kabul ettiğinde sözlü sunumlara izin verebilir);

 • Anlaşmazlık bildirisini aldıktan sonraki 40 gün içinde her iki tarafı, karar ve bunu destekleyen nedenler konusunda bilgilendirmelidir;

 • Bağlayıcı olmayan kararlar vermelidir; taraflardan herhangi birisi, karardan memnun olmadığında anlaşmazlığı mahkemeye götürmekte özgür olmalıdır (ancak şirketler, kararın bağlayıcı olmasını kabul edebilirler ve genellikle etmektedirler);

 • Her türlü anlaşmazlıkta, kayıtlar eksiksiz olarak tutulmalıdır; ve

 • Kurala uygunluk açısından her yıl denetlenmelidir.

Bu standartlara göre, Anlaşmazlık Çözüm Kuralına göre gayriresmî anlaşmazlık çözüm mekanizmasının, herhangi bir düzene tabi olmamak açısından "gayriresmî" olmadığı açıktır. Bir mahkemenin kullanması gereken kanıt, yöntem ve emsal gibi teknik kurallar içermediğinden dolayı gayriresmî olarak adlandırılmaktadır.

Şu anda FTC personeli, gayriresmî anlaşmazlık çözüm mekanizmalarının daha basit ve kolay kullanılması sağlayabilecek düzenlemeler yapmak için Anlaşmazlık Çözme Kuralını, değerlendirmektedirler. Bu değerlendirmeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için FTC'nin garanti personeli ile görüşün.

Daha önce de belirtildiği gibi, eğer tüketicilerin, anlaşmazlıkları Magnuson-Moss yasasına göre mahkemeye taşımadan önce bir çözüm mekanizmasının kullanmasını istemiyorsanız Anlaşmazlık Çözüm Kuralı'na uymak zorunda değilsiniz. Anlaşmazlık Çözüm Kuralı'nın standartlarını karşılamıyor olsa bile garantiyle ilgili anlaşmazlıkların çözülmesini kolaylaştırmak için bir mekanizma belirlemeyi düşünebilirsiniz.

Bu bilgi sadece eğitim amaçlı verilmiştir ve ülkenizde herhangi bir yasal eylemi temsil etmemekte veya yerini almamaktadır.

    Back To Top