AB-ABD Gizlilik Kalkanı İlkeleri AB’deki müşterileri koruma şekli

AB-ABD Gizlilik Kalkanı

GİZLİLİK BİLDİRİSİ

Kingston Technology Company, Inc. (“Kingston”), gizliliğin müşterilerimiz açısından çok önemli olduğunu anlamaktadır. Bu nedenle müşterilerimizin bize sağladığı tüm Kişisel Verilerin güvenliğini ve gizliliğini korumayı taahhüt ediyoruz. Bu bilgiler arasında müşterinin adları, adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, online tanımlayıcı (sosyal medya hesabı ya da IP adresi), doğum tarihi, banka hesabı, finansal bilgileri ve sürücü belgesi, pasaport gibi bir kişiyle ilişkilendirilebilecek tüm bilgileri yer almaktadır. Kingston, Kişisel Verileri kişilerin izin vermesi durumunda iş yaptığı ülkelerin yasalarıyla uyumlu biçimde toplamak, kullanmak ve açıklamak için çabalamanın yanı sıra iş uygulamalarında en yüksek etik standartları uygulama geleneğine de sahiptir. Bu Kişisel Veri Koruma Politikası ("Politika"), Avrupa Birliği'nden (AB) ve/veya Kingston'un iş yaptığı diğer ülkelerden ABD'ye Kişisel Verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak Kingston'un uyguladığı gizlilik ilkelerini açıklamaktadır.

AB-ABD GİZLİLİK KALKANI

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, ABD şirketlerinin AB'den Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer edilen Kişisel Verilerin gerektiği gibi korunabilmesi konusundaki AB yasal gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlamak için Avrupa Komisyonu ile birlikte AB-ABD Gizlilik Kalkanı'nı geliştirdi. Kişisel gizliliği koruma taahhüdüyle tutarlı olarak Kingston Gizlilik Kalkanı İlkeleri'ne bağlıdır.

KAPSAM

Bu Kişisel Veri Koruma Politikası ("Politika") ABD'deki Kingston tarafından AB'den ve/veya diğer ilgili ülkelerden alınan, herhangi bir biçimde kaydedilmiş (elektronik, kağıt ya da sözlü dahil) tüm Kişisel Veriler için geçerlidir.

TANIMLAR

Bu Politika'da aşağıdaki tanımlar kullanılmaktadır:

  • “Görevli” – Kingston adına ya da Kingston'un talimatlarına göre görevler gerçekleştirmek üzere Kingston'a sağlanan Kişisel Veriler kullanan herhangi bir üçüncü şahıs.
  • “Kingston” – Kingston Technology Company, Inc. ve iştirakleri.
  • “Kişisel Veriler” –Kingston tarafından ya da adına, herhangi bir bireyin tanınmasını sağlayan ya da herhangi bir bireyi tanınmasında kullanılabilecek bilgi ya da bilgi grubu. Kişisel Veriler arasında, halka açık olmayan Kişisel Verilerle birleştirilmemiş kodlanmış, isimsiz, toplanmış ya da herkese açık bilgiler yer almamaktadır.
  • "Hassas Kişisel Veriler" -bir bireyin ırk, etnik köken, politik görüşler, dini ya da felsefi inançları ya da sendika üyeliği yada kişinin sağlık ya da seks hayatını açığa çıkartan Kişisel Verilerdir. Ayrıca Kingston, üçüncü şahıslardan alınan ve üçüncü şahsın hassas olarak değerlendirdiği her türlü bilgiyi Hassas Kişisel Veri olarak muamele edecektir.

GİZLİLİK İLKELERİ

Bu Politikadaki gizlilik ilkeleri Veri Koruma Yönetmeliğine ve Gizlilik Kalkanı İlkelerini temel almaktadır.

UYARI

Kingston AB'deki ve/veya diğer ilgili ülkelerdeki bireylerden doğrudan Kişisel Veriler aldığında, Kişisel Verileri toplama ve kullanma amaçları, varsa Kingston'un bu bilgileri açıkladığı üçüncü şahıslar (Görevliler hariç), varsa Kingston'un kişilerin Kişisel Verilerin kullanımını ve açıklanmasını sınırlandırmak için sunduğu tercihler ve yöntemler hakkında bireyleri bilgilendirecektir. Bireylerden ilk kez Kingston'a Kişisel Verileri vermeleri istendiğinde ya da daha sonraki en uygun zamanda ve Kingston'ın bilgileri, ilk toplandığı amacı dışındaki bir amaçla kullanacağı herhangi bir etkinlikten önce açık ve anlaşılır bir dilde uyarı verilecektir. Eğer Kingston, Kişisel Verileri iştiraklerinden ya da AB'deki ve/veya Kingston'ın iş yaptığı diğer ülkelerdeki diğer bir kurumdan alırsa, bu bilgileri, ilgili kurumların verdiği uyarılara ve Kişisel Verilerin ilgili olduğu bireyler tarafından yapılan tercihlere göre kullanacaktır.

TERCİH:

Kingston, bireylere, Kişisel Verileriyle ilgili şu tercihleri yapma (izni geri alma) olanağı sunmaktadır: (a) üçüncü şahıslara açıklanması (Görevli dışında), ya da (b) ilk toplandığı ya da daha sonra birey tarafından onaylanan amaçlar dışında bir amaç için kullanılması.

Hassas Kişisel Veriler için Kingston bireylere, şunlarla ilgili onaylayıcı ve açıklayıcı (izin verme) izin verme olanağı sağlayacaktır: (a) bilgilerin bir üçüncü şahsa açıklanması ya da (b) bilgilerin ilk toplandığı ya da daha sonra birey tarafından izin verilen amaçlar dışında bir amaç için kullanılması. Kingston, tercihlerini uygulamaları için bireylere makul yöntemler sağlayacaktır.

DAHA SONRAKİ TRANSFERLER İÇİN GÜVENİLİRLİK:

Kingston küresel bir şirkettir ve Kişisel Verilerin düzgün biçimde korunmasını sağlamak için tasarlanmış küresel veri güvenliği uygulamaları geliştirmiştir. Kişisel Veriler, bu politikaya uygun olarak kullanımlar için gerekli olduğu şekilde aktarılabilir, erişilebilir ve saklanabilir ve ifşa edilebilir. Bireyler, Kişisel Verilerini vererek, Kingston’ın Kişisel Verilerini dünya çapındaki iştiraklerine ve Kingston’a hizmet sağlayan üçüncü şahıs varlıklara aktarmasına izin vermektedir. Kingston kişisel verileri sadece sınırlı ve belirli amaçlar için aktaracaktır ve AB-ABD Gizlilik Kalkanı’nın Haber Verme ve Tercih ilkelerine uyar.

Kingston, Görevlilerinden kişisel verilerin, birey tarafından verilen izinle uyumlu biçimde sınırlı ve belirli amaçlar için işlenebileceği ve Görevlilerin Haber Verme ve Tercih İlkeleri ile aynı seviyede koruma sağlayacağıyla ilgili güvenceler alacaktır. Görevlilerin, bu yükümlülüğü artık yerine getiremeyeceklerini belirlemeleri durumunda Kingston’a haber vermeleri gerekmektedir. Kingston, bir Görevlinin kişisel verileri bu politikaya aykırı biçimde kullandığını ya da açıkladığını öğrenirse, kullanımı ya da açıklamayı önlemek için makul adımları atacaktır.

GÜVENLİK:

Kişisel Verilerin güvenliği Kingston açısından önemlidir. Kişisel Verilerinizi, yanlışlıkla ya da yasadışı yok edilmeleri, kaybedilmeleri, değiştirilmeleri, yetkisiz ifşa edilmeleri ya da erişilmelerine karşı korumak için uygun güvenlik önlemleri almaktayız.

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VE AMACIN SINIRLANDIRILMASI:

Kingston, Kişisel Verileri yalnızca toplandığı ya da birey tarafından daha sonra izin verilen amaçlarla uyumlu biçimde kullanacaktır. Kingston, Kişisel Verilerin amaçlanan kullanımına uygun, doğru, tam ve geçerli olduğundan emin olmak için makul adımlar atacaktır.

Kingston, Kişisel Verileri hesap etkin olduğu sürece; kişilere ürün ya da hizmet sağlamak için gerektiği sürece; yasal yükümlülüklere uyum, sorunların çözülmesi ve anlaşmaların uygulanması için gerekli olduğu sürece; ya da yasaların izin verdiği kapsamda saklayacaktır.

ERİŞİM VE DÜZELTME:

Kingston istek üzerine, bireylere, onlar hakkında sahip olduğu Kişisel Verilere makul düzeyde erişim hakkı verecektir ve yanlış ya da eksik görünen bilgileri düzeltmeleri, değiştirmeleri ya da silmelerine izin vermek için makul adımlar atacaktır.

Erişim haklarıyla ilgili sorunlar hızla ele alınabilirken karmaşık istekler daha fazla araştırma ya da zaman gerektirebilir. Bu tür durumlarda sorunlar ele alınacak ya da bireyin sorularının ya da şikayetlerinin alınmasından sonraki otuz (30) günü geçmeyecek makul bir süre içinde birey ile şikayetin, sorunun yapısı ve sonraki adımlarla ilgili iletişime geçilecektir.

KAYNAK, UYGULAMA VE YÜKÜMLÜLÜK:

Kingston, bu Politikaya bağlılığı doğrulamak için ilgili gizlilik uygulamalarına uyum denetimleri gerçekleştirecektir. Kingston'un bu Politika'yı ihlal ettiğini belirlediği çalışanlar, istihdamın sona erdirilmesine varabilecek disiplin cezaları alacaktır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ VE UYGULANMASI:

Kişisel Verilerin kullanımı ya da açıklanmasıyla ilgili tüm sorular ve kaygılar, aşağıda verilen adresten Kingston'a yönlendirilmelidir. Kingston, Kişisel Verilerin kullanımı ya da açıklanmasıyla ilgili şikayetleri ve anlaşmazlıkları, bu Politika'da belirtilen ilkelere uygun olarak, bireyin sorularının ya da şikayetlerinin alınmasından sonraki otuz (30) günü aşmayan makul bir süre içinde araştıracak ve yanıt verecek ya da çözmeye çalışacaktır.

Kingston ile kişi arasında çözülemeyen şikayetlerde Kingston AB Veri Koruma Kurumları (DPA’lar) ile işbirliği yapacağını taahhüt etmektedir. Bir kişinin şikayetini, kişiyi memnun edecek şekilde ele alamadığımızda, kişiler daha fazla bilgi almak ya da bir şikayette bulunmak için AB’nin Veri Koruma Kurumları ile iletişim kurabilirler. AB Veri Koruma Kurumları kişilere ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Politika'yla ilgili sorular ya da yorumlar, aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak posta ya da e-posta ile Kingston'a gönderilmelidir:

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA
E-posta: [email protected]

KİŞİSEL VERİ KORUMASI POLİTİKASI'NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu Politika, Veri Koruması Yönetmeliği ve/veya Gizlilik Kalkanı İlkeleri'nin gereksinimleriyle tutarlı biçimde zaman zaman değiştirilebilir. Kingston, bu tür değişikliklerle ilgili halkı bilgilendirme amaçlı uygun duyurular yapacaktır