Bu sitede, gelişmiş özellikler ve işlevler sunmak için tanımlama bilgileri (cookie) kullanılmaktadır. Bu siteyi kullanarak buna izin vermektesiniz. Gizliliğinize ve veri güvenliğinize önem veriyoruz. Her ikisi de yeni güncellendiğinden lütfen Tanımlama Bilgisi (Cookie) Politikasını ve Gizlilik Politikasını gözden geçiriniz.
RAID Yapılandırmaları ve Öneriler

GENEL BAKIŞ

Veri saklama için RAID (Redundant Array of Independent Drives), veri saklama ortamında hatalarda verilerin korunmasını sağlamak için kullanılır. RAID ve diğer koruma yöntemleri, altta yatan fiziksel sürücü gereksinimlerini karşılamak için kullanılma şekilleri açısından farklılık gösterirler. Veri koruma politikası, genellikle uygulamaya özgüdür, performans, kapasite, dayanıklılık ve kurtarma süresi açısından ödünler içerir. Bu belge, hem Linux hem de Windows ortamlarda Kingston DCP1000 NVMe cihazının sunduğu RAID veri koruması seçenekleri ele alınmaktadır.

TEMEL BİLGİLER

PCIe kartlar, sistem mimarilerine yüksek performanslı PCIe SSD veri depolamasını getirmek için sık kullanılan seçeneklerden biri olmaktadır. Birçok sistem tasarımcısı, bu AIC (Add-In-Card) veri saklama çözümlerinde RAID ya da diğer veri koruması mekanizmalarını gerektirmektedir. Bu durum, veri koruma programlarının uygulanabilmesi için birden fazla AIC’nin kullanılmasını gerektirmektedir. Ancak, birden fazla AIC’nin kullanılması, güç, maliyet ya da alan kısıtlamaları nedeniyle istenmiyor olabilir.

DCP1000 NVMe AIC, tek NVMe sürücüsünde birden fazla SSD içerdiğinden bu sorunu çözmektedir. Bu SSD’ler kendilerini ayrı sürücüler olarak göstermekte ve bu sayede yazılım (SW) RAID gibi çeşitli veri koruma programlarının tek/ayrı kartların yanı sıra birden fazla AIC’de uygulanmasına olanak tanımaktadır.

Tablo 1: Veri Koruması Örnekleri (Kaynak: Wikipedia)

GENEL YAPILANDIRMALAR

Bir sisteme bir DCP1000 NVMe AIC takıldığında 4x ayrı Fiziksel SSD gibi görünecektir. Aşağıda çoklu sürücülü AIC’lerin uygulanmasında kullanılan dört genel kurulum yapılandırması vermektedir.

Yapılandırma 1: JBOD

Bazı uygulamalar, veri korumasını doğrudan gerçekleştirmekte ya da veri kaybını tolere edebilmekte, bu sayede AIC seviyesinde RAID kullanımı gereksinimini ortadan kaldırabilmektedir. Bir JBOF (Just a Bunch Of Flash) ortamında, başka herhangi bir ayarlamanın yapılması gerekli değildir. DCP1000 sürücüsü, 4x ayrı SSD sürücü olarak görünecek ve uygulama istenirse her bir sürücüyü herhangi bir RAID düzeni olmadan kullanabilecektir. JBOF yapılandırması, hala uçtan-uca veri yolu koruması sağlayacak olmasına karşın herhangi bir sürücünün kendisindeki bir ortam hatasına karşı koruma sağlamayacaktır. Bir JBOF ayarı, DCP1000’in dört sürücüsünün her birinde maksimum performans ve kapasite sağlayacaktır.

Yapılandırma #2: Linux SW RAID

Linux gibi çoğu İşletim Sisteminde (OS), SW RAID için entegre yöntemler bulunmaktadır. Bir sisteme bir DCP1000 sürücü takıldığında 4 ayrı SSD gibi görünecektir. OS seviyesi yazılım (SW) RAID, bu cihazlarda şeritleme ya da veri koruması sağlamak için kullanılabilir. RAID0, 1, 5, 10 vb. gibi tipik RAID programlarının tümü tek DCP1000 sürücüsü ile desteklenir ya da bir sisteme takılı birden fazla DCP1000 sürücüsünde kullanılabilir. Tek DCP1000 AIC üzerindeki 4 sürücü, SW RAID kullanılarak istenen tek isim alanı olarak yapılandırılabilir.

Örnek 2: Linux’ta Örnek RAID-0 Yapılandırması
Ayrıntılar
OS Linux – CentOS 7.2
RAID Örnekleri RAID-0 (4 cihazın şeritlenmesi) – 256K Blok Boyutu
Örnek Komut mdadm --create /dev/md0 --level=raid0 --raid-devices=4 /dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1 --chunk=256K
Örnek 4: Linux’ta Örnek RAID-10 Yapılandırması
Ayrıntılar
OS Linux – CentOS 7.2
RAID Örnekleri RAID-10 (4 cihazın Aynalanması ve Şeritlenmesi) – 64K Blok Boyutu
Örnek Komut mdadm --create /dev/md0 --level=raid10 --raid-devices=4 /dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1 --chunk=64K

Şirket için analizlere göre birçok önemli sonuç elde edilmiştir:
1) NVMe için kutu içi RAID işlevleri; RAID 0, 1, 5, 10 de doğrulanmıştır
2) Kapasite ölçeklemesi beklendiği gibi olmuştur (test edilen RAID programı başına)
3) Performans ölçeklemesi beklendiği gibi olmuştur: JBOF performansının %80’i-%95’i

Örnek 3: Linux’ta Örnek RAID-1 Yapılandırması
Ayrıntılar
OS Linux – CentOS 7.2
RAID Örnekleri RAID-1 (2 cihazın aynalanması) – 256K Blok Boyutu
Örnek Komut mdadm --create /dev/md0 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1 --chunk=256K
(kalan 2 sürücü kullanılarak md1 ayarlanabilir)
Örnek 5: Linux’ta Örnek RAID-5 Yapılandırması
Ayrıntılar
OS Linux – CentOS 7.2
RAID Örnekleri RAID-5 (4 cihazda tek hata toleransı) – 256K Blok Boyut
Örnek Komut mdadm --create /dev/md0 --level=raid5 --raid-devices=4 /dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1 --chunk=256K
Yapılandırma 3: Windows SW RAID

Windows ortamlarında da RAID’i destekleyen yöntemler bulunur. DCP1000 AIC Windows sistemlere takıldığında 4 ayrı sürücü gibi görünecektir. Windows SW RAID, bu sürücülerde veri koruması sağlamak için kullanılabilir. Disk Yönetimi basit şeritleme aynalama gibi tipik uygulama yöntemleri kullanılabilir. Storage Spaces disk birimi yöneticisi de kullanılabilir. Windows NVMe için kutu için destek, Win8.1, Win10, Win2012 Server R2 ve Win2016 Server üzerinde onaylanmıştır.

ÖZET

Sektör, veri saklama alanı hatalarına karşı veri koruması sağlamak için yenilikçi yöntemler bulmaya devam ediyor. Yazılım seviyesinde veri korumasının uygulanması (ör. SW RAID), daha esnek yöntemlerin kullanılmasına ve tasarımcıların, ilgili uygulamanın gereksinimlerini daha iyi karşılayabilmesine olanak tanımaktadır. DCP1000 NVMe 

SSD’ler, tek AIC’de birden fazla sürücüyü destekler ve kullanılan uygulama için doğru veri koruma yönteminin uygulanması amacıyla ana makine seviyesi SW RAID kullanılabilir. Tek AIC cihazında veri korumasının etkinleştirilmesi veri merkezi maliyetini ve karmaşıklığını önemli ölçüde azaltabilir.

        Back To Top