我们注意到您目前正在访问英国网站。您想访问我们的主网站吗?

Design-In SSD

Izjava o ograničenom jamstvu

Tvrtka Kingston Digital, Inc. („Kingston“) jamči OEM klijentu („Klijent“) da su njezini Design-In SSD proizvodi („Proizvodi“) bez nedostataka u materijalu i izradi, u normalnim uvjetima korištenja i servisa za dolje opisane primijenjene uvjete ovog jamstva. Ovo jamstvo pokriva Proizvod tri (3) godine od datuma otpreme ili kraja vijeka trajanja, što se prije dogodi („Jamstveno razdoblje“). Tvrtka Kingston će prema vlastitom nahođenju popraviti ili zamijeniti bilo koji Proizvod, koji ne radi kako je zajamčeno, sličnim ili Proizvodom s ekvivalentnim funkcijama ili isplatiti novčanu naknadu na račun Klijenta u iznosu koji je jednak plaćenoj cijeni za svaki takav Proizvod koji se pokvario unutar primjenjivog Jamstvenog razdoblja. Tvrtka Kingston imat će razumno vrijeme za popravak ili zamjenu pokvarenih Proizvoda vraćenih pod Jamstvom ili će isplatiti novčanu naknadu na račun Klijenta.

Pristankom na uvjete poslovanja i potpisom komercijalnog poslovnog ugovora za kupnju Proizvoda kojima je priloženo ovo Jamstvo, Klijent ima pravo na realizaciju ovdje navedenoga Jamstva. Za sve prednosti ovog Jamstva, (i) Klijent mora slijediti upute za povratak proizvoda tvrtki Kingston; (ii) Klijent mora u pismenom obliku i unutar primjenjivog jamstvenog razdoblja odmah obavijestiti tvrtku Kingston o kvaru proizvoda i mora navesti uvjete u kojima je kvar nastao; (iii) takav Proizvod mora se vratiti u servisni odjel tvrtke Kingston o riziku Klijenta i o njegovom trošku; i (iv) tvrtka Kingston mora provjeriti postoje li prijavljeni kvarovi i jesu li prouzročeni nezgodom, zlouporabom, nemarom, izmjenama, popravcima, neispravnim instalacijama ili neispravnim testiranjem. Ako tvrtka Kingston zaključi da Proizvod nema kvarova ili manjkova prouzročenih nezgodom, zlouporabom, nemarom, izmjenama, neispravnim popravcima, neispravnom instalacijom ili neispravnim testiranjem, Klijent mora snositi sve troškove za neuspjeh prilikom testiranja, analize, otpreme i sve ostale povezane naknade.

Ovo jamstvo ne odnosi se na bilo koji Proizvod koji se zlouporabio (uključujući statičke izboje, neispravnu instalaciju, popravak, nezgodu ili korištenje koje nije u skladu s uputama navedenim od strane tvrtke Kingston), zanemarivao ili modificirao ili na proizvode koje tvrtka Kingston ne može testirati u normalnim uvjetima testiranja.

Kvarovi zbog prevelike aktivnosti zapisivanja smatraju se uvjetima kraja vijeka trajanja koje ovo jamstvo ne pokriva. U implementaciji tvrtke Kingston SMART za SATA SSD-ove novi nekorišteni Proizvod pokazivat će vrijednost indikatora trošenja od jedne stotine (100) za SMART atribut 231 (E7h), označen kao „Preostali vijek trajanja SSD-a“, dok će Proizvod koji je dosegao jamstveno ograničenje pokazivati vrijednost indikatora trošenja od jedan (1). Za NVMe SSD-ove novi nekorišteni proizvod pokazivat će vrijednost „Postotka iskorištenosti“ od 0, dok će proizvod koji doseže jamstveno ograničenje pokazivati vrijednost „Postotka iskorištenosti“ veću ili jednaku jednoj stotini (100). Za pojedinosti pogledajte Kingston.com/wa.

Odgovornost je OEM-a sustava da osigura kompatibilnost sustava glavnog računala i aplikacija u određenim rasponima. Kvarovi povezani s trošenjem NAND-a isključeni su iz ovog Jamstva. Proizvod je razvijen kao proizvod za pohranu za Potrošače ili Klijente. Upotreba Proizvoda u različitim vrstama aplikacija ili primjena radnog opterećenja većeg od onog navedenog u specifikacijama Proizvoda može uzrokovati prerano trošenje ili kvar koji neće biti pokriven ovim Jamstvom.

Nadalje, tvrtka Kingston osigurava jamstveni servis samo originalnom Klijentu koji integrira Proizvode u vlastite uređaje nakon provedbe kvalifikacijskog postupka s tvrtkom Kingston.

Svi vraćeni proizvodi postaju vlasništvo tvrtke Kingston. Zamjenski proizvod može biti nov ili popravljen o trošku tvrtke Kingston. Bilo koji zamijenjeni ili popravljeni Proizvod nosi 90-dnevno ograničeno jamstvo ili preostalo razdoblje originalnog Jamstva za taj specifični Proizvode, što traje duže. Tvrtka Kingston nije odgovorna za bilo koji prilagođeni softver ili firmver, informacije o konfiguraciji ili memorijske podatke sadržane u konfiguraciji, pohranjene na bilo kojem Proizvodu koji je vraćen tvrtki Kingston u skladu s bilo kojim jamstvom.

Klijent mora kontaktirati tvrtku Kingston za broj odobrenja za povrat materijala (RMA), prije slanja bilo kojeg Proizvoda tvrtki Kingston. Bilo koji proizvod vraćen tvrtki Kingston bez važećeg broja odobrenja potrebnog za povrat materijala koji je jasno vidljiv na vanjskoj strani pakiranja, vratit će se Klijentu o Klijentovu trošku. Tvrtka Kingston snosi troškove povrata Proizvoda u kvaru, ako Klijent bude slijedio upute o otpremi koje je naveo RMA odjel tvrtke Kingston. Tvrtka Kingston odgovorna je za naknadu troškova otpreme od tvrtke Kingston do Klijenta.

BEZ OBZIRA NA JAMSTVO ILI BILO KOJE OVDJE NAVEDENE ODREDBE I UVJETE, TVRTKA KINGSTON PRUŽA SVE PROTOTIPOVE; REFERENTE DIZAJNE I SOFTVER ZA PROIZVODE „KAKVI JESU“; BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA.

ISKLJUČIVA JAMSTVA AKO PROIZVOD TVRTKE KINGSTON NE RADI U SKLADU S GORE OPISANIM JAMSTVOM, ODGOVORNOST JE KLIJENTA DA POPRAVI ILI ZAMIJENI PROIZVOD ILI DOBIJE SREDSTVA ZA POPRAVAK PROIZVODA OD STRANE TVRTKE KINGSTON. NAVEDENA JAMSTVA I POPRAVCI SU ISKLJUČIVI I U SKLADU SA SVIM DRUGIM JAMSTVIMA ILI UVJETIMA, IZRIČITIM ILI PODRAZUMIJEVANIM, U SKLADU SA ZAKONIMA; STATUTIMA ILI DRUGIM, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA ILI UVJETE TRŽENJA I SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. TVRTKA KINGSTON NE PREUZIMA ODGOVORNOST I NE OVLAŠĆUJE BILO KOJU DRUGU OSOBU KOJA PREUZIMA BILO KOJU ODGOVORNOST U VEZI S PRODAJOM, UGRADNJOM, ODRŽAVANJEM ILI KORIŠTENJEM NJEZINIH PROIZVODA. TVRTKA KINGSTON POD OVIM JAMSTVOM NIJE ODGOVORNA AKO TESTIRANJE I PREGLED OTKRIJE KVAROVE U PROIZVODU KOJI NE POSTOJE ILI SU PROUZROČENI OD STRANE KLIJENTA ILI BILO KOJE TREĆE OSOBE ZBOG ZLOUPORABE, ZANEMARIVANJA, NEISPRAVNE UGRADNJE ILI TESTIRANJA, NEOVLAŠTENIH POKUŠAJA POPRAVAKA ILI DRUGIH UZROKA IZVAN RASPONA NAMIJENE UPOTREBE ILI NEZGODOM, POŽAROM, GROMOM ILI DRUGIM OPASNOSTIMA.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI: NITI U BILO KOJEM SLUČAJU, ILI BAZIRANOM NA UGOVORU (UKLJUČUJUĆI ZANEMARIVANJA) TVRTKA KINGSTON NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA SLUČAJNA, POSLJEDIČNA, INDIREKTNA, POSEBNA ILI KAŽNJIVA OŠTEĆENJA BILO KOJE VRSTE, GUBITKA PRIHODA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK UŠTEDA, GUBITAK POSLOVANJA ILI DRUGIH FINANCIJSKIH GUBITAKA ILI DRUGIH GUBITAKA ILI OŠTEĆENJA PODATAKA ILI GUBITKA KOJI PROIZLAZI IZ BILO KOJE VEZE S PRODAJOM, UGRADNJOM, ODRŽAVANJEM, KORIŠTENJEM, PERFORMANSAMA, NEUSPJEHOM ILI KVAROM PROIZVODA, ČAK I AKO JE TVRTKA KINGSTON OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA. TOTALNA KUMULATIVNA ODGOVORNOST TVRTKE KINGSTON PREMA KLIJENTU NIKAD NEĆE PREMAŠITI CIJENU KOJU JE KUPAC PLATIO ZA PROIZVOD POD JAMSTVOM PLUS NEOPHODNE TROŠKOVE NASTALE U TVRTKI KINGSTON.

TVRTKA KINGSTON ODRIČE SE SVIH IZRIČITIH I PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA U GRANICAMA ODREĐENIMA ZAKONOM. AKO SE TVRTKA KINGSTON NE MOŽE ODREĆI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA POD PRIMJENJIVIM ZAKONOM, ONDA SU DO ODREĐENIH RAZMJERA JAMSTVA OGRANIČENA NA TRAJANJE EKSPRESNOG JAMSTVA. TRAJANJE JAMSTVA ZA BILO KOJI ZAMIJENJENI PROIZVOD BIT ĆE 90 DNEVNO OGRANIČENO JAMSTVO ILI DIO PREOSTALOG JAMSTVENOG RAZDOBLJA NA ORIGINALNI PROIZVOD.

NIŠTA U OVOM OGRANIČENOM JAMSTVU NE SMIJE SE SHVATITI TAKO DA ISKLJUČI, ZABRANI ILI OGRANIČI ODGOVORNOST TVRTKE KINGSTON ZA SMRTNI ISHOD ILI OSOBNU OZLJEDU UZROKOVANU NEMAROM TVRTKE KINGSTON.

Rev. 08/2021