We notice you are currently visiting the UK site. Would you like to visit our main site instead?

Вградени

Гаранция

Kingston Digital, Inc. („Kingston“) гарантира за цялата си гама от вградени продукти, че са без съществени дефекти в изработката и материала при нормална употреба и обслужване за съответния гаранционен срок, описан по-долу. Терминът „вградени продукти“ включва eMMC, eMCP и MCP (по-нататък наричани заедно „Продукт“ или „Продукти“). Тази гаранция обхваща всеки Продукт на Kingston за една (1) година от датата на доставка („Гаранционен период“). Kingston по своя преценка ще поправи или замени всеки продукт, който не работи както е гарантирано, с подобен или функционално еквивалентен продукт, или кредит по сметката на Клиента със сума, равна на цената, платена за всеки такъв Продукт, който се е повредил по време на съответния Гаранционен период. Kingston ще има разумно време за ремонт или замяна на всеки дефектен Продукт, върнат по гаранцията, или да кредитира сметка на Клиента.

Съгласявайки се с условията на корпоративния търговски договор за покупка на Продукти, към който е приложена настоящата Гаранция, OEM клиентът („Клиент“) има право на Гаранцията, както е посочено тук. За да се възползвате от предимствата на тази Гаранция, (i) Клиентът трябва да следва инструкциите за връщане на Kingston; (ii) Клиентът трябва своевременно да уведоми писмено Kingston в рамките на съответния Гаранционен период, че такъв Продукт е повреден, и трябва да представи описание на дефекта; (iii) такъв Продукт трябва да бъде върнат в определеният сервизен център на Kingston на риск и разходи на Клиента; и (iv) Kingston трябва да се увери, че съществуващите дефекти съществуват и не са причинени от инцидент, неправилна употреба, небрежност, промяна, ремонт, неправилна инсталация или неправилно тестване. Ако Kingston констатира, че върнатият Продукт не е дефектен или неизправността му е причинена от неправилна употреба, небрежност, промяна, неправилен ремонт, неправилна инсталация или неправилно тестване, Клиентът трябва да поеме всички разходи за анализ на дефекта, доставка и всички други свързани такси.

Настоящата Гаранция не е валидна за който и да е Продукт, който е бил неправилно използван (включително подложен на статичен разряд, неправилна инсталация, ремонт, инцидент или употреба при несъблюдаване на инструкциите, предоставени от Kingston), с него е работено небрежно или е модифициран или такъв, който Kingston не може да тества при нормалните му условия за тестване.

Неизправности, настъпили вследствие на прекомерна дейност за записване, се считат за състояние Край на експлоатационния срок и не се покриват от тази гаранция. Отговорност на системният OEM е да гарантира съвместимостта на хост системата и приложението в достатъчни граници. Неизправности, свързани с износване на NAND, са изключени от тази гаранция.

Всички Продукти, които са върнати, стават собственост на Kingston. Заменените Продукти може да бъдат нови или възстановени по усмотрение на Kingston. Всеки заменен или ремонтиран Продукт е с 90-дневна ограничена гаранция или с остатъка от първоначалната Гаранция, действащата за този конкретен Продукт към настоящия момент, който от двата периода е по-дълъг. Kingston не носи отговорност за клиентски софтуер или фърмуер, информация за конфигуриране или данните, запаметени в, съхранени на или интегрирани с който и да е от Продуктите, върнати на Kingston съгласно която и да е гаранция.

Клиентът трябва да се свърже с Kingston за номер на Оторизация за връщане на материал (RMA) преди връщане на Kingston на който и да е Продукт. Всеки Продукт, върнат на Kingston без валиден номер на Оторизация за връщане на материал, маркиран ясно на външната страна на опаковката, ще бъде върнат на Клиента за негова сметка. Kingston ще поеме разходите за връщане на неизправни Продукти, при условие че Клиентът се придържа към инструкциите за изпращане, дадени от отдела по RMA на Kingston. Kingston е отговорен за транспортните разходи по изпращането от Kingston до Клиента.

НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕПОСОЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОСОЧЕНИ ТУК, KINGSTON ПРЕДОСТАВЯ ВСИЧКИ ПРОТОТИПИ, ОБРАЗЦИ НА РАЗРАБОТКАТА И СОФТУЕР ЗА ПРОДУКТИТЕ „КАКТО Е“ БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ: АКО ПРОДУКТ НА KINGSTON НЕ РАБОТИ ПО ГАРАНТИРАНИЯ ПО-ГОРЕ НАЧИН, ЕДИНСТВЕНАТА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА ЩЕ БЪДЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЯНА НА ПРОДУКТА ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА КРЕДИТ ЗА ВЪПРОСНИЯ ПРОДУКТ, ПО ИЗБОР НА KINGSTON. ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ГАРАНЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И СА ВАЛИДНИ ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ФАКТИЧЕСКИ ИЛИ ПО СИЛАТА НА ЗАКОН, ИЗХОДЯЩИ ОТ ЗАКОН ИЛИ НА ДРУГИ ОСНОВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. KINGSTON НЕ ПОЕМА, НИТО УПЪЛНОМОЩАВА КОЕТО И ДА Е ДРУГО ЛИЦЕ ДА ПОЕМА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ОТГОВОРНОСТ ОТ ИМЕТО НА KINGSTON ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДАЖБАТА, ИНСТАЛАЦИЯТА, ПОДДРЪЖКАТА ИЛИ УПОТРЕБАТА НА СВОИ ПРОДУКТИ. KINGSTON НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, АКО НЕГОВИ ТЕСТВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ РАЗКРИЯТ ПРЕДПОЛАГАЕМ ДЕФЕКТ В ПРОДУКТА, КОЙТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЛИ Е БИЛ ПРИЧИНЕН ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА, НЕБРЕЖНОСТ, НЕПРАВИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ИЛИ ТЕСТВАНЕ, НЕРАЗРЕШЕНИ ОПИТИ ЗА РЕМОНТ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА ИЛИ КОЕТО И ДА Е ТРЕТО ЛИЦЕ, ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРИЧИНА ИЗВЪН ОБСЕГА НА ВСЯКА УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИНЦИДЕНТ, ПОЖАР, ГРЪМОТЕВИЦИ ИЛИ ДРУГА ОПАСНОСТ.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ: В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ИЛИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), KINGSTON НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА КЛИЕНТИ ИЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДАЖБАТА, ИНСТАЛАЦИЯТА, ПОДДРЪЖКАТА, УПОТРЕБАТА, ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕИЗПРАВНОСТ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ДОРИ АКО KINGSTON Е БИЛ ИНФОРМИРАН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ОБЩАТА КОМУЛАТИВНА ОТГОВОРНОСТ НА KINGSTON КЪМ КЛИЕНТА НИКОГА НЯМА ДА НАДВИШАВА ЦЕНАТА, КОЯТО КЛИЕНТЪТ Е ЗАПЛАТИЛ ЗА ПРОДУКТА, ЗА КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ГАРАНЦИОННАТА ПРЕТЕНЦИЯ, ПЛЮС НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, ПОНЕСЕНИ ОТ KINGSTON.

KINGSTON ОТКАЗВА ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО KINGSTON НЕ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, ТОГАВА ДО ВЪЗМОЖНАТА СТЕПЕН, ПРИ КОЯТО ТАКИВА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗРИЧНАТА ГАРАНЦИЯ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ГАРАНЦИЯТА НА КОЙТО И ДА Е ЗАМЕНЕН ПРОДУКТ ЩЕ БЪДЕ 90-ДНЕВНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ТАЗИ ЧАСТ ОТ ГАРАНЦИОННИЯТ ПЕРИОД, ОСТАНАЛ ЗА ОРИГИНАЛНИЯ ПРОДУКТ, КОЙТО ОТ ДВАТА ПЕРИОДА Е ПО-ДЪЛЪГ.