Ochrona danych – ankieta

1. Czy Twoja firma przestrzegała zasad ochrony danych przed pandemią COVID?
2. Czy Twoja firma dostosowała swoje zasady ochrony danych w związku z pandemią?
3. Jakie elementy mają największy wpływ na zasady ochrony danych w Twojej firmie?
4. Ile średnio dni w tygodniu pracownicy w Twojej firmie pracują zdalnie?
5. Czy ta liczba wzrosła od czasu pandemii?
6. Z jakich rozwiązań technicznych korzystają pracownicy podczas pracy zdalnej? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
(Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
7. W jaki sposób obecnie firma dba o to, aby pracownicy nie narażali bezpieczeństwa danych podczas pracy mobilnej/zdalnej? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
podczas pracy mobilnej/zdalnej? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
8. Które z poniższych środków bezpieczeństwa wzmocniono lub zmodernizowano w ciągu ostatnich dwóch lat? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
w ciągu ostatnich dwóch lat? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
9. Które z poniższych środków bezpieczeństwa firma zamierza wzmocnić w najbliższej przyszłości? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
(Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
10. Ilu pracowników zatrudnia Twoja firma?