MLWG3 i MLWPRO – aktualizacja oprogramowania sprzętowego czytników MobileLite Wireless

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: wersja 3.0.0.19 dla MLWG3 i 4.0.0.15 dla MLWPRO

Numery katalogowe:

MLWG3 i MLWG3/64

Opis:

– Poprawiona stabilność usługi Samba
– Dodanie polecenia wymuszonego odinstalowania pamięci USB/karty SD
– Dodanie w tle procesu podłączania/odłączania pamięci USB/karty SD umożliwiającego monitorowanie

Wymagania:

– Czytnik MobileLite Wireless G3 lub MobileLite Wireless Pro
– Karta Secure Digital (SD) lub pamięć USB

Procedura aktualizacji:

– Upewnij się, że pobierany poniżej plik oprogramowania sprzętowego jest poprawny. Czytniki MLWG3 i MLWPRO nie korzystają z takiego samego oprogramowania. Sprawdź dokładnie typ posiadanego urządzenia. Czytnik MLWG3 jest biały, a MLWPRO czarny.

– Urządzenie (SD/USB) używane do aktualizowania czytnika MobileLite Wireless musi być sformatowane w systemie plików FAT32 lub exFAT.

Film przedstawiający sposób formatowania, a także inne filmy instruktażowe znajdziesz, klikając poniższy link: http://www.kingston.com/pl/support/technical/howtodt

– Przed kontynuowaniem upewnij się, że czytnik MobileLite Wireless jest w pełni naładowany lub trwa jego ładowanie. Jeżeli dioda LED baterii urządzenia świeci stale na zielono, jest ono w pełni naładowane. Jeśli ta dioda LED ma kolor bursztynowy (pomarańczowy/czerwony), podłącz czytnik MobileLite Wireless do ładowarki.

Ostrzeżenie: Odłącz wszystkie urządzenia (USB/SD) podłączone od czytnika MobileLite, które nie służą do aktualizowania oprogramowania. Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności ze utratę danych, do której może dojść, jeśli urządzenie będzie znajdować się w czytniku w trakcie procesu aktualizacji. NIE WYŁĄCZAJ zasilania czytnika w trakcie procesu aktualizacji. NIE ODŁĄCZAJ urządzenia SD/USB od czytnika MLW w trakcie procesu aktualizacji. Może to spowodować uszkodzenie czytnika i/lub urządzenia pamięci.

Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami oraz aby uzyskać pomoc zwracaj się do naszej bezpłatnej pomocy technicznej. Pomoc techniczna: (877) 546-4786.

1. Podłącz kartę SD lub pamięć USB do komputera.

2. Kliknij poniżej łącze „Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego” dla odpowiedniego czytnika MLW, aby rozpocząć pobieranie.

3. Gdy zostanie wyświetlony monit o wybranie lokalizacji zapisywanego pliku, przejdź do urządzenia wybranego w kroku 1. Jeśli taki monit nie zostanie wyświetlony, otwórz folder pobierania.

4. Po zakończeniu pobierania upewnij się, że pobrany plik binarny został zapisany w katalogu głównym urządzenia (USB/SD) a NIE w folderze. Jeśli pliku nie widać od razu po przejściu do pamięci USB lub karty SD, nie znajduje się on w katalogu głównym. W takiej sytuacji odszukaj pobrany plik binarny i zapisz go w katalogu głównym pamięci USB lub karty SD.

5. Po zapisaniu pliku w katalogu głównym pamięci USB lub karty SD przeprowadź procedurę „bezpiecznego usuwania” pamięci USB lub karty SD z komputera. Na komputerze Mac przeciągnij zainstalowane urządzenie do Kosza. W systemie Windows użyj opcji „Sprzęt może być bezpiecznie usunięty” na pasku zadań (zazwyczaj opcja ta jest dostępna w prawym dolnym rogu).

6. Podłącz pamięć USB/kartę SD do wyłączonego czytnika MobileLite Wireless.

7. Włącz czytnik MobileLite Wireless, naciskając przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy.

8. Czytnik MobileLite Wireless zostaje wstępnie włączony i emituje sygnał sieci bezprzewodowej. Po kilku sekundach zostaje uruchomiony ponownie i zaczyna pulsować niebieska dioda LED trybu mostka.

9. Proces aktualizowania rozpoczyna się automatycznie i powinien trwać ok. 10 minut.

10. Zakończenie procesu wskazuje brak pulsowania niebieskiej diody LED trybu mostka i świecenie niebieskiej diody LED sieci bezprzewodowej.

11. Gdy niebieska dioda LED sieci bezprzewodowej zapali się i zgaśnie niebieska dioda LED trybu mostka, zresetuj czytnik MobileLite Wireless. W tym celu naciśnij spinaczem przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 13 sekund. Przycisk resetowania znajduje się na prawo od przycisku zasilania.

Aby upewnić się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończyła się powodzeniem, połącz urządzenie mobilne z czytnikiem MobileLite Wireless i uruchom aplikację MLW, otwórz Ustawienia i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego w informacjach o czytniku MLW.

Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego czytnika MLWG3

Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego czytnika MLWPRO