SE50S37 — aktualizacja oprogramowania sprzętowego dysku SSDNow

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wersji 519ABBF0

Numery katalogowe:
SE50S37/100G, SE50S37/240G, SE50S37/480G

Opis:

Ulepszyliśmy oprogramowanie sprzętowe dysku SE50S37. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w sytuacji, gdy występują problemy z dyskiem. Informacje dotyczące ulepszeń w oprogramowaniu sprzętowym w wersji 519ABBF0 znajdują się w sekcji „Informacje o wersji” poniżej. Tak jak w przypadku każdej innej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przed instalacją nowej wersji zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych.

Ta aktualizacja oprogramowania sprzętowego 519ABBF0 jest przeznaczona dla systemów Windows 10, 8.1, 8, 7 z dodatkiem SP1 oraz Vista z dodatkiem SP2. W BIOS-ie należy skonfigurować kontroler SATA do działania w trybie AHCI, a dysk należy podłączyć do natywnego portu SATA. Podczas aktualizowania oprogramowania sprzętowego nie można używać portów SATA innych firm.

Aby wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego, należy pobrać i zainstalować aplikację Kingston SSD Manager. Aplikacja informuje o dostępności aktualizacji dla dysków SSD firmy Kingston® zainstalowanych w danym komputerze. W takim przypadku należy kliknąć przycisk aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby rozpocząć proces aktualizacji. Po zakończeniu tego procesu zaleca się bezpieczne zamknięcie systemu, odczekanie 10 sekund i ponowne uruchomienie komputera.

Uwaga: Aplikację należy uruchamiać z uprawnieniami administratora.

Wszystkie pytania należy kierować do działu pomocy technicznej.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI DEKLARACJI.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE LUB AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO BĘDĄ OSIĄGALNE, DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

NPOBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I/LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB DOROZUMIANEJ, PRZEZ ZAPRZECZENIE SWOIM DZIAŁANIOM LUB W INNY SPOSÓB, O ILE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE OKREŚLONO, ŻE JEST INACZEJ.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

To begin your download, select the appropriate file from below.

Pliki do pobrania:

Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1 i Vista SP2:

Pobierz aplikację Kingston SSD Manager z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

Informacje o wersji