SH103S3 - aktualizacja oprogramowania sprzętowego dysku półprzewodnikowego SSDNow SH103S3

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wersji 526ABBF0

Numery katalogowe:
SH103S3/90G, SH103S3/120G, SH103S3/240G, SH103S3/480G

Description:

Ulepszyliśmy oprogramowanie sprzętowe dysku SH103S3. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w sytuacji, gdy występują problemy z dyskiem. Informacje dotyczące ulepszeń w oprogramowaniu sprzętowym w wersji 525ABBF0 znajdują się w sekcji "Informacje o wersji" poniżej. Tak samo jak przy każdej innej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przed instalacją nowej wersji warto wykonać kopię zapasową danych.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SĄ" I UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI DEKLARACJI.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE LUB AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO BĘDĄ OSIĄGALNE, DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I / LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB DOROZUMIANEJ, PRZEZ ZAPRZECZENIE SWOIM DZIAŁANIOM LUB W INNY SPOSÓB, O ILE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE OKREŚLONO, ŻE JEST INACZEJ.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz odpowiedni plik poniżej.

Pliki do pobrania:

Informacje o wersji

Windows 8.1, 8, 7 z dodatkiem SP1, Vista z dodatkiem SP2 i XP z dodatkiem SP3:

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 526ABBF0 jest przeznaczona dla systemów Windows 8.1, 8, 7 z dodatkiem SP1, Vista z dodatkiem SP2 i XP z dodatkiem SP3. W systemie BIOS należy skonfigurować kontroler SATA do działania w trybie AHCI, a dysk należy podłączyć do natywnego portu SATA. Podczas aktualizowania oprogramowania sprzętowego nie można używać portów SATA innych firm.

Użytkownicy systemów Windows 8.1, 8, 7 i Vista muszą uruchomić to narzędzie z uprawnieniami administratora. Informacje dotyczące procedur aktualizacji zostały dołączone do pobranego pakietu.

Pobierz oprogramowanie sprzętowe dla dysków o wszystkich pojemnościach

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego (system Windows)

Mac OSX 10.8 i nowsze:

CD/DVD ISO

Pobierz oprogramowanie sprzętowe dla dysków o wszystkich pojemnościach

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego (MAC)

USB

Pobierz oprogramowanie sprzętowe dla dysków o wszystkich pojemnościach

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego (MAC)