SKC100S3 - Solid-State Drive HyperX SSD (Drive Only)
Nazwa pliku Rozmiar pliku Wersja pliku
SKC100S3Toolboxv1.exe 636KB V1.0

Opis:

Pobieranie oprogramowania SKC100S3

Oprogramowanie SKC100S3 Toolbox umożliwia odczytywanie informacji o dysku SKC100S3 - numerów seryjnych, wersji oprogramowania sprzętowego i atrybutów S.M.A.R.T.

Wśród tych plików są oprogramowanie SKC100S3 Toolbox v1.0 firmy Kingston, Skrócona instrukcja obsługi i dekoder atrybutów S.M.A.R.T.

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 7, Vista (SP2) i Windows XP (SP3) – wymagane uprawnienia administratora.

Procedura pobierania oprogramowania SKC100S3 Toolbox v1.0 firmy Kingston
-----------------------------------------------
Wymagania: SKC100S3x/xxx SSD (dekoder atrybutów i Skrócona instrukcja obsługi wymagają czytnika dokumentów PDF)

Proces instalacji:

  • Kliknij łącze SKC100S3Toolboxv1.exe, aby zainicjować pobieranie oprogramowania Toolbox.
  • Wybierz opcje „OTWÓRZ” lub „ZAPISZ” i poczekaj na zakończenie pobierania przez aplikację.
  • Odszukaj plik i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć procedurę instalacji.
  • W oknie oprogramowania WinRAR kliknij przycisk „BROWSE” (PRZEGLĄDAJ).
  • Przejdź do wybranej lokalizacji pobierania i kliknij przycisk „Extract” (Wypakuj), aby kontynuować.
  • Dokończ operację, odszukując pobrany plik i uruchamiając narzędzie.

Uwaga dla użytkowników komputerów MAC:

Oprogramowanie SKC100S3 Toolkit nie jest zgodne z dystrybucjami systemów Mac OS i Linux.