เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Epson - Endeavor Pro9000

configurator results memory

 • มาตรฐาน

  4 GB (Removable)

 • สูงสุด

  128 GB when using i7-9800X (Skylake)

  256 GB when using i9-109xxx (Cascade Lake)

 • สถาปัตยกรรมบัส

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

  SSD M.2 NVME 2280 (double-sided)

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i7 9800X Intel X299

  Intel Core i9 10900/10920X/10980XE Intel X299

หมายเหตุเกี่ยวกับโครงร่างการทำงานที่สำคัญ

 • Cascade Lake-X processors are required to use memory modules built with 16Gbit density DRAM. BIOS/firmware updates and/or specific board revisions may also be required. Skylake-X processors can only use 8Gbit density DRAM and can NOT use KCP429ND8/32 or KCP429NS8/16.
 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN FOURS for Quad Channel mode.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model and number of modules installed.

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ