เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Dell/Alienware - Aurora R15 (AMD)

configurator results memory

 • มาตรฐาน

  8 GB (Removable)

 • สูงสุด

  128 GB

 • 8 GB
 • สถาปัตยกรรมบัส

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 3.5-inch

  USB 2.0/3.x Type-C

  PCIe 4.0

  SSD M.2 NVME 2230 (double-sided)

  SSD M.2 NVME 2280 (double-sided)

 • 4 Socket(s)

 • AMD Ryzen 5 7600X AMD B650

  AMD Ryzen 7 7700X AMD B650

  AMD Ryzen 9 7900X/7950X AMD B650

หมายเหตุเกี่ยวกับโครงร่างการทำงานที่สำคัญ

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Memory will clock down to run at optimal speed depending number of modules and types installed per channel. Refer to manual for supported memory configurations and speeds.

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ