เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Fujitsu - PRIMERGY TX150 SATA (D1501)

configurator results memory

  • มาตรฐาน

    256 MB (Removable)

  • สูงสุด

    4 GB

  • 256 MB
  • 4 Socket(s)

  • Intel Pentium 4 ServerWorks GC-SL

S26361-K879-V211; S26361-K879-V212; S26361-K879-V221; S26361-K879-V222; S26361-K879-V231; S26361-K879-V232

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ