เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Dell/Alienware - Inspiron 15R (SE 7520)

configurator results memory

 • มาตรฐาน

  4 GB (Removable)

  6 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • สูงสุด

  16 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 6GB Standard:

  4 GB
  2 GB
 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • สถาปัตยกรรมบัส

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDHC

  Flash - SDXC

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i7 3612QM Intel HM77

หมายเหตุเกี่ยวกับโครงร่างการทำงานที่สำคัญ

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ