SVP200S3 - Solid-State Drive SSDNow VP200

อัพเดตเฟิร์มแวร์ Rev. 507KC4

เลขชิ้นส่วน:
SVP200S37A/60G, SVP200S3/60G
SVP200S37A/90G, SVP200S3/90G
SVP200S37A/120G, SVP200S3/120G
SVP200S37A/240G, SVP200S3/240G
SVP200S37A/480G, SVP200S3/480G

เราได้ทำการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับไดร์ฟ SVP200S3 เพิ่มเติม เฟิร์มแวร์ 507KC4 ประกอบไปด้วยส่วนการปรับปรุงที่อาจทำให้การใช้งานโดยรวมและการรองรับการทำงานร่วมกันของระบบดีขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการทำงานเหล่านี้ได้จาก "PDF หมายเหตุการเผยแพร่" ด้านล่าง ก่อนอัพเดตเฟิร์มแวร์ กรุณาสำรองขอมูลก่อนติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่

ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ 507KC4 นี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ Windows 8.7 SP1, Vista SP2 และ XP SP3 ระบบควบคุม SATA ของคุณจะต้องกำหนดค่าเป็นโหมด AHCI จาก BIOS และคุณจะต้องเชื่อมต่อไดร์ฟกับพอร์ต SATA เนทีฟ ไม่รองรับพอร์ต SATA จากภายนอกขณะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

สำหรับผู้ใช้ Windows 8, 7 และ Vista จะต้องเรียกใช้ยูทิลิตี้ใน OS เป็น "Administrator" ขั้นตอนการอัพเดตมีแจ้งไว้ในชุดข้อมูลดาวน์โหลดของคุณ เริ่มการดาวน์โหลดโดยเลือกไฟล์ที่เหมาะสมจากด้าน

ล่างดาวน์โหลด:

Windows 8, 7 SP1, Vista SP2 และ XP SP3

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับไดร์ฟทุกขนาดความจุ:

Linux

ยังไม่มีข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดในตอนนี้

PDF หมายเหตุข้อมูลที่เผยแพร่

ขั้นตอนอัพเดตเฟิร์มแวร์ (Windows)หมายเหตุ:

Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดาวน์โหลดและ/หรือการติดตั้งเฟิร์มแวร์ SSD