Şu anda Birleşik Krallık sitesini ziyaret ettiğinizi fark ettik. Bunun yerine ana sitemizi ziyaret etmek ister misiniz?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması), EC 1907/2006), Avrupa Birliği'nin (AB) kimyasal maddeler düzenleyici çerçevesidir. REACH, Kingston’ın ürünün güvenli kullanımını sağlamak için müşterilere ürünlerinde ağırlık olarak %0,1’in üstünde yer alan Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC - Substances of Very High Concern) hakkında yeterli bilgiler vermesini gerektirmektedir.

Aday Listesinde AB REACH SVHC Beyanı.

Yüksek Önem Arz Eden Maddeler

Ürün sağlayıcıları, Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC), ürünlerinde konsantrasyon sınırı olan %0,1'den daha fazla yer aldığında, alıcılara bu maddeler hakkında bilgi vermek zorundadırlar. SVHC, Avrupa Kimyasallar Kurumu (ECHA - European Chemicals Agency) tarafından hazırlanacak olan izin için aday maddeler listesi ile tanımlanacaktır.

Avrupa Adalet Divanı Aralık 2015'te karmaşık bir ürün olarak birleştirilen ya da monte edilen parçaların, parça olarak kaldığını ve yüksek önem arz eden bir maddeden kütlesine göre %0,1'den daha fazla bir konsantrasyonda içerdiğinde bilgilendirme ve bilgi sağlama yükümlülükleri kapsamında olduğuna karar verdi. Sağlayıcıların, Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC), bileşen parçası seviyesinde konsantrasyon sınırı olan %0,1'den daha fazla yer aldığında, alıcılara bu maddeler hakkında bilgi vermek zorundadırlar.

REACH Beyan Talepleri

Kingston tüm REACH gereksinimlerini karşılamak konusunda kararlıdır ve müşterilerine, ürünlerimizde tüzük kapsamında bulunan maddelerle ilgili bilgi verecektir. İstek üzerine bir beyan sağlanabilir.