HP mua lại các sản phẩm thiết bị chơi game ngoại vi HyperX.

Tất cả sản phẩm nội bộ HyperX (DRAM) đều đã được chuyển lại trang web Kingston.

Để biết thêm thông tin về việc chuyển dịch các sản phẩm HyperX đến Kingston FURY, hãy truy cập trang CHTG của chúng tôi.

Chơi game

Kết quả