Các nguyên tắc Lá chắn Riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ bảo vệ khách hàng EU như thế nào

Lá chắn Riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ

Tuyên bố về quyền riêng tư

Công ty Kingston Technology, Inc ("Kingston") biết quyền riêng tư là rất quan trọng với khách hàng nên chúng tôi cam kết bảo vệ và bảo mật cho mọi Dữ liệu Cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Những thông tin đó bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên truy cập (tài khoản mạng xã hội hoặc địa chỉ IP), ngày sinh, tài khoản ngân hàng, thông tin tài chính, tài liệu sử dụng cho mục đích định danh bao gồm giấy phép lái xe, hộ chiếu và bất kỳ thông tin nào có thể liên kết với một cá nhân. Kingston không chỉ cố gắng thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân theo luật pháp của quốc gia nơi Kingston kinh doanh khi có sự đồng ý của cá nhân đó, mà còn có truyền thống phát huy tối đa các tiêu chuẩn đạo đức trong công việc kinh doanh của mình. Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (“Chính sách") này đặt ra các nguyên tắc về quyền riêng tư mà Kingston tuân thủ trong việc truyền tải Dữ liệu Cá nhân từ Liên minh Châu Âu (EU) và các quốc gia khác nơi Kingston hoạt động kinh doanh.

LÁ CHẮN RIÊNG TƯ CHÂU ÂU-HOA KỲ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã hợp tác với Ủy ban Châu Âu để phát triển Lá chắn Riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ nhằm giúp các công ty Hoa Kỳ đáp ứng các yêu cầu pháp luật của EU rằng dữ liệu cá nhân chuyển từ EU sang Hoa Kỳ được bảo vệ đầy đủ. Nhất quán với cam kết của mình về bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, Kingston tuân thủ các Nguyên tắc Lá chắn Riêng tư.

PHẠM VI

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ("Chính sách") này áp dụng cho tất cả Dữ liệu Cá nhân Kingston nhận được tại Hoa Kỳ từ EU và/hoặc các quốc gia áp dụng khác, được ghi chép ở bất kỳ dạng nào (bao gồm bằng điện tử, bằng giấy hoặc bằng lời).

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Các định nghĩa sau đây sẽ áp dụng trong toàn bộ Chính sách này:

  • "Đại lý" - bên thứ ba sử dụng Dữ liệu Cá nhân được cung cấp cho Kingston để thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho và dưới sự hướng dẫn của Kingston.
  • "Kingston" - Công ty Kingston Technology, Inc và các công ty liên kết.
  • "Dữ liệu Cá nhân" - Thông tin hoặc tập hợp thông tin nhận dạng hoặc có thể được sử dụng bởi hoặc thay mặt cho Kingston để nhận dạng một cá nhân. Dữ liệu Cá nhân không bao gồm thông tin được mã hóa, thông tin vô danh, ẩn danh, tổng hợp hoặc được công bố công khai mà không kết hợp với Dữ liệu Cá nhân phi công khai.
  • "Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm" - Dữ liệu Cá nhân tiết lộ về sắc tộc, nguồn gốc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hay triết học, hoặc thành viên công đoàn hoặc thông tin cho biết về sức khỏe hay đời sống tình dục của cá nhân. Ngoài ra, Kingston sẽ coi mọi thông tin nhận được từ bên thứ ba là Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm khi mà bên thứ ba coi và xác định thông tin đó là nhạy cảm.

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CHUYỂN ĐI:

Các nguyên tắc về quyền riêng tư trong Chính sách này được dựa trên Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu và Nguyên tắc Che giấu An toàn.

THÔNG BÁO:

Khi Kingston thu thập Dữ liệu Cá nhân trực tiếp từ người dùng cá nhân tại Liên Minh Châu Âu và/hoặc các quốc gia khác, Kingston sẽ thông báo cho họ mục đích mà Kingstoṇ thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của họ. Kingston có quyền lựa chọn và đưa ra các phương tiện cung cấp thông tin Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba (ngoài các Đại lý), nếu có, để hạn chế việc sử dụng và tiết lộ nguồn thông tin này. Thông báo sẽ được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng và dễ nhận biết khi cá nhân được yêu cầu cung cấp Dữ liệu Cá nhân lần đầu cho Kingston, hoặc trong mọi trường hợp, sớm nhất có thể trước khi Kingston sử dụng thông tin cho mục đích khác ngoài mục đích ban đầu. Nếu Kingston nhận được Dữ liệu Cá nhân từ các đơn vị thành viên hoặc các chi nhánh khác tại Liên Minh Châu Âu và các quốc gia khác , thì Kingston sẽ sử dụng thông tin theo đúng thỏa thuận với các bên cung cấp và quyền lựa chọn cung cấp thông tin tùy thuộc vào người dùng cá nhân - những người có liên quan đến Dữ liệu Cá nhân.

LỰA CHỌN:

Kingston sẽ cung cấp cho các cá nhân cơ hội lựa chọn (bỏ chọn) rằng Dữ liệu Cá nhân của họ (a) sẽ được tiết lộ cho một bên thứ ba (không phải là Đại lý), hoặc (b) sẽ được sử dụng cho một mục đích khác ngoài mục đích mà thông tin đó đã được thu thập ban đầu hoặc sau đó được ủy quyền bởi cá nhân.

Đối với Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm, Kingston sẽ cung cấp cho cá nhân cơ hội đồng ý khẳng định và rõ ràng (chọn) với (a) việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba, hoặc (b) việc sử dụng thông tin cho một mục đích khác mục đích mà nó đã được thu thập ban đầu hoặc sau đó được ủy quyền bởi cá nhân. Kingston sẽ cung cấp cho cá nhân các phương pháp hợp lý để thực hiện lựa chọn của mình.

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CHUYỂN ĐI:

Là một tập đoàn toàn cầu, Kingston đã xây dựng và thiết kế nên các phương pháp bảo mật dữ liệu toàn cầu nhằm đảm bảo cho Dữ liệu cá nhân được bảo vệ thích hợp. Dữ liệu cá nhân có thể được chuyển, truy cập và lưu trữ trên toàn cầu cho các mục đích sử dụng cần thiết và được tiết lộ theo cách tuân thủ chính sách này. Bằng cách cung cấp Dữ liệu cá nhân, các cá nhân đồng ý để Kingston chuyển Dữ liệu cá nhân của họ cho các chi nhánh của công ty trên toàn cầu và các tổ chức bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Kingston. Kingston sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân cho các mục đích hạn chế và được chỉ định, đồng thời tuân thủ Nguyên tắc Thông báo và lựa chọn của Lá chắn riêng tư.

Các Đại lý sẽ cần đảm bảo với Kingston rằng họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích giới hạn và được chỉ định đúng theo những mục đích mà cá nhân đã chấp thuận và họ sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu giống như trong các Nguyên tắc Thông báo và lựa chọn. Các Đại lý cần phải thông báo cho Kingston nếu họ xác định rằng họ không còn khả năng đáp ứng nghĩa vụ này. Nếu Kingston biết được Đại lý nào đang sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân trái với chính sách này, Kingston sẽ có các biện pháp hợp lý để ngăn chặn hoặc ngưng ngay việc sử dụng, tiết lộ đó.

BẢO MẬT:

Việc bảo mật cho Dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với Kingston. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc bị hủy hoại vô tình hoặc trái pháp luật, mất mát, sửa đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép.

TÍNH TOÀN VẸN DỮ LIỆU & GIỚI HẠN MỤC ĐÍCH:

Kingston sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân chỉ theo các cách tương thích với mục đích mà nó đã được thu thập hoặc sau đó được ủy quyền bởi cá nhân. Kingston sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân có liên quan đến mục đích sử dụng của nó, chính xác, đầy đủ, và hiện hành.

Kingston sẽ tiếp tục lưu giữ Dữ liệu Cá nhân khi nào tài khoản còn hoạt động; ở mức độ cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các cá nhân; để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực hiện các thỏa thuận; hoặc theo mức độ được pháp luật cho phép.

Truy cập

Khi có yêu cầu, Kingston sẽ cấp cho các cá nhân quyền tiếp cận hợp lý vào Dữ liệu Cá nhân mà Kingston nắm giữ về họ, và Kingston sẽ thực hiện các bước hợp lý để cho phép các cá nhân để sửa chữa, sửa đổi, hoặc xóa thông tin được chứng minh là không chính xác hoặc không đầy đủ.

Các vấn đề liên quan đến quyền truy cập có thể được xử lý nhanh chóng, nhưng các yêu cầu phức tạp có thể mất nhiều thời gian để xem xét hơn. Trong những trường hợp như vậy, các vấn đề sẽ được tự động khắc phục, hoặc Kingston sẽ liên hệ với cá nhân để tìm hiểu thêm về khiếu nại, sự cố và thông báo các bước thích hợp kế tiếp, trong một khoảng thời gian hợp lý nhưng không quá ba mươi (30) ngày từ khi nhận được thắc mắc hoặc khiếu nại của cá nhân.

TÀI NGUYÊN, THỰC THI VÀ TRÁCH NHIỆM:

Kingston sẽ thực hiện các cuộc kiểm toán tuân thủ của các thực tiễn quyền riêng tư có liên quan của mình để xác minh sự tuân thủ với Chính sách này. Bất kỳ nhân viên nào mà Kingston xác định là vi phạm Chính sách này sẽ bị xử lý kỷ luật lên đến và bao gồm thôi việc.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ THỰC THI:

Mọi câu hỏi liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân vui lòng gửi đến Kingston theo địa chỉ bên dưới. Kingston sẽ điều tra và hồi đáp, hoặc sẽ cố gắng giải quyết các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân, theo các nguyên tắc có trong Chính sách này trong một khoảng thời gian hợp lý, không quá ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được thắc mắc hoặc khiếu nại của cá nhân.

Với những khiếu nại không thể giải quyết giữa Kingston và các cá nhân, Kingston cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của EU (DPA) để giải quyết. Nếu cách giải quyết khiếu nại của chúng tôi chưa làm thỏa mãn một cá nhân, họ có thể liên hệ với các DPA của EU để tìm hiểu thêm hoặc khiếu nại. Dịch vụ của các DPA của EU được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các cá nhân.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Cần gửi các thắc mắc hoặc nhận xét liên quan đến Chính sách này tới Kingston bằng thư hoặc Email như sau:

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA
E-mail : [email protected]

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian để phù hợp với các yêu cầu của Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu và/hoặc Nguyên tắc Lá chắn Riêng tư. Kingston sẽ cung cấp thông báo công khai thích hợp về các sửa đổi như vậy