Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

MSI - Workstation WS75 (Intel 10th Gen)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - microSDXC

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 SATA

  SSD - M.2 NVMe

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i7 10th Gen Intel HM470

  Intel Core i9 10th Gen Intel HM470

  Intel Xeon 10th Gen Intel WM490

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Depending on which processor you install, different memory modules are required. Intel Xeon processors can use ECC SODIMMs, but can NOT use modules with x16 chips or part numbers with "S6". Intel Core i9/i7 processors require non-ECC UDIMM.
 • Mixing ECC and non-ECC memory is not recommended.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn