Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Supermicro - X12SCV-LVDS Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - M.2 SATA

  SSD - M.2 NVMe

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron Intel W480

  Intel Core i3 10th Gen Intel W480

  Intel Core i5 10th Gen Intel W480

  Intel Core i7 10th Gen Intel W480

  Intel Core i9 10th Gen Intel W480

  Intel Pentium Intel W480

  Intel Xeon W-1200 Series Intel W480

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model and number of modules installed.
 • Depending on which processor you install, different memory modules are required. ONLY Intel Xeon processors support ECC SODIMMs, all other processors require non-ECC SODIMMs. Mixing ECC and non-ECC modules is not recommended.
 • If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation). A 64-bit Operating System is required to utilize more than 4GB of memory.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn