HP/Compaq - ProLiant m750 Server Blade

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  128 GB

 • 8GB Standard:

  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 SATA

  SSD M.2 NVME 2280 (double-sided)

  SSD M.2 NVME 22110 (double-sided)

 • 4 Socket(s)

 • Intel Xeon E-2286M Intel CM246

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn