Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Gigabyte - R162-ZA1 Server (MZA2-CE0)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  2 TB Reg ECC RDIMMs (1TB w/current Kingston parts)

  2 TB LRDIMMs (1TB w/current Kingston parts)

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

  PCIe 4.0

 • 16 Socket(s)

 • AMD EPYC 7003 Series

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN GROUPS OF EIGHT FOR MAXIMUM MEMORY PERFORMANCE.
 • Kingston memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model and number/type of modules installed.
 • The following speeds are supported per DIMM type and configuration:
 • 1R (Single Rank), 2R (Dual Rank), 4R (Quad Rank) DIMMs at 3200 in 1DPC (1 DIMM per Channel)
 • 1R (Single Rank), 2R (Dual Rank), 4R (Quad Rank) DIMMs at 2933 in 2DPC (2 DIMM per Channel)
 • Please note specific board revision and/or BIOS/firmware upgrade maybe required to utilize the following parts that use 16Gbit technology:
 • KSMxxRD4/64xxx
 • KSMxxRS4/32xxx
 • KSMxxRD8/32xxx
 • KSMxxRS8/16xxx
 • Please refer to system documentation.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn