Dell/Alienware - Vostro 3905

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  6 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4GB Standard:

  4
 • 6GB Standard:

  4
  2
 • 8GB Standard:

  4
  4
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 2 Socket(s)

 • AMD A-Series APU A8-6500/A6-6400K/A4-6300 AMD A78 (Bolton-D3)

  AMD Athlon 64 X2 350 AMD A78 (Bolton-D3)

  AMD Sempron 250 AMD A78 (Bolton-D3)

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn