Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Fujitsu - PRIMERGY TX150 SATA (D1501)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  256 MB (Removable)

 • Tối đa

  4 GB

 • 256 MB
 • Thông số Bus

  PCI

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • Intel Pentium 4 ServerWorks GC-SL

S26361-K879-V211; S26361-K879-V212; S26361-K879-V221; S26361-K879-V222; S26361-K879-V231; S26361-K879-V232

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn