Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

HP/HPE - Pavilion Entertainment Notebook dv6-4008tx

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

  4 GB (Removable)

  6 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  4 GB using a 32-bit Operating System

  8 GB using a 64-bit Operating System

 • 2GB Standard:

  2 GB
 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 6GB Standard:

  4 GB
  2 GB
 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i7 2630QM Intel HM65

LD947PA

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation). Maximum configurations require a 64-bit operating system.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn