Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

HP/HPE - EliteBook 8760w Mobile Workstation

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB on dual-core systems

  32 GB on quad-core systems

 • Dual-Core Systems:

 • Quad-Core Systems:

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s) on dual-core systems

  4 Socket(s) on quad-core systems only

 • Intel Core i5 25xxM Intel QM67

  Intel Core i7 2600 / 2700 / 2800 Intel QM67

XU088UT; XU089UT; XU090UT; XU099UT; XU100UT; XU101UT

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation). Maximum configurations require a 64-bit operating system.
 • SSD drive requires HP Hard Drive Hardware Kit 642774-001. Please order from HP before installing SSD drive.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn