Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Acer - AR320 F2 Server

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB ECC UDIMMs

 • 2GB Standard:

  1 GB
  1 GB
 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • Intel Xeon E3-1200 Series Intel C204

TT.AD117.xxx

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • All installed memory must be of the same capacity. Mixing different capacities is not support.
 • Xeon E3 series processors require ECC Unbuffered memory. Registered ECC memory not supported.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn