Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Dell/Alienware - XPS One 27 Desktop (2710)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  6 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • or 6GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i5 3330s Intel H77

  Intel Core i7 3770s Intel H77

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn