QNAP - NAS servers TVS-EC1080+

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • System Memory:

  8GB Standard:

  8 GB
 • or

  16GB Standard

  8 GB
  8 GB
 • Hard Drive Storage:

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 4 Socket(s)

 • Intel Xeon E3-1245 v3

Lưu ý cấu hình quan trọng

The standard system is shipped without hard drives. Up to 10 x 3.5" or 2.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s hard drives or SSD drives.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn