Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Supermicro - SuperServer 5039MS-H8TRF

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

  512 GB with 8 nodes

 • Slots for Nodes:

 • Node 1:

 • Node 2:

 • Node 3:

 • Node 4:

 • Node 5:

 • Node 6:

 • Node 7:

 • Node 8:

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

 • 8 Slot(s) for nodes

  4 Socket(s) per node

 • Intel Xeon E3-1200 v5/v6 Intel C236

SYS-5039MS-H8TRF

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode. Kingston offers "K2" kit part numbers for Dual Channel mode.
 • If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation). A 64-bit Operating System is required to utilize more than 4GB of memory.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn