SHPM2280P2 - HyperX SSD

Bản sửa đổi cập nhật phần mềm điều khiển OC34L5TP

Mã sản phẩm:

SHPM2280P2, SHPM2280P2H

Mô tả:

Chúng tôi vừa cải tiến phần mềm điều khiển cho trình điều khiển SHPM2280P2. Chúng tôi đề xuất nên áp dụng bản cập nhật này ngay lập tức nếu bạn đang gặp các sự cố với trình điều khiển của mình khi cố gắng TĂNG TỐC ổ cứng Predator với chipset Z170. Để có thông tin liên quan tới cải tiến phần mềm điều khiển 0C34L5TP hãy đọc "Thông báo phát hành” bên dưới. Giống như cách cập nhật bất kỳ phần mềm điều khiển nào, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi áp dụng phiên bản sửa đổi của phần mềm điều khiển.

Cập nhật phần mềm điều khiển 0C34L5TP này được thiết kế cho Windows 10, 8.1, 8 và 7(SP1). Bạn phải cấu hình bộ điều khiển SATA cho chế độ AHCI trong BIOS và bạn phải kết nối ổ cứng vào khe cắm M.2 riêng (hoặc sử dụng bộ chuyển đổi HHHL PCIe có bao gồm trong gói SHPM2280P2 H). Không hỗ trợ bộ chuyển đổi của bên thứ ba khi cập nhật phần mềm điều khiển.

Phần mềm Trình quản lý SSD của Kingston (KSM), cập nhật phần mềm điều khiển, tài liệu quy trình cập nhật và các thông báo phát hành đều được bao gồm trong gói tải xuống của bạn.

Hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN VÀ CẬP NHẬT PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CUNG CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG KINGSTON LIÊN QUAN TỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA KINGSTON. PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN VÀ CẬP NHẬT PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG, KINGSTON KHÔNG ĐẢM BẢO, BỒI THƯỜNG HOẶC ĐẠI DIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

KINGSTON TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ MỌI ĐẢM BẢO BẤT KỲ, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, LIÊN QUAN TỚI PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN VÀ CẬP NHẬT PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI ĐẢM BẢO HOẶC TÌNH TRẠNG CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, TÍNH KHÔNG TƯƠNG THÍCH, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

KINGSTON KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN HOẶC CẬP NHẬT PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN SẼ LUÔN KHẢ DỤNG, CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN CHỈNH CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC KHÁC CÓ TRONG PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN.

KHÔNG CẤP PHÉP, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý BẰNG CÁCH NÓI NGƯỢC HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO KHÁC, ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG CÁCH CHO PHÉP TẢI XUỐNG BẤT KỲ PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN VÀ/HOẶC CẬP NHẬT PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN NGOẠI TRỪ ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY.

BẰNG CÁCH TẢI XUỐNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN BÊN TRÊN.

Để bắt đầu tải xuống, hãy chọn tệp phù hợp bên dưới.

Tải xuống:

Windows 10, 8.1, 8 và 7(SP1):

Tải xuống phần mềm điều khiển cho mọi mức dung lượng

Quy trình cập nhật phần mềm điều khiển (Windows)

Thông báo phát hành